банер на кау2

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

доброчесністьРОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ

  • Нормативно-правова база
  • Запобігання та виявлення академічного плагіату
  • Корисні матеріали

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РОБОТИ

  • Направлення на перевірку на плагіат
  • Акт перевірки на плагіат ВКР інформаційним центром запобігання та виявлення плагіату

 

ПОРЯДОК проведення перевірки випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на плагіат.

ПОРЯДОК проведення перевірки наукових, навчальних та навчально-методичних видань на плагіат.


 
ПОШИРЕНІ ПРОГРАМИ
ДЛЯ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ОНЛАЙН-РЕСУРСИ
AntiPlagiarism.NET Рlagiarism Detector (підтримує укр. мову)
Compare Suite* Www.copyscape.com
Double Content Finder* Іstio
Etxt antiplagiat Plagscan
StrikePlagiarism Copylancer
text.ru (підтримує укр. мову) Сontent-Watch.ru
Viper* PR-CY.RU
Аdvego Plagiatus (підтримує укр. мову) Grammarly
Плагиата.НЕТ Plagramme (підтримує укр. мову)
Рlagiarism checker (підтримує укр. мову) PlagTracker
Рaperrater  
Sourceforge  
Unicheck*  
Рlagium*  
Plagiarismcheck tool*  
*платний ресурс  

ЯК ПІДТРИМАТИ АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ - МОН надіслало вишам відповідні рекомендації та глосарій


МОН надало рекомендації з виявлення плагіату Міністерством освіти і науки розроблені рекомендації із запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах, зокрема, авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо.


Міністерство освіти і науки України підписало Меморандум з компанією Plagiat.pl, що дасть можливість українським вишам протягом 5 років безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату, зокрема з робіт, виконаних різними мовами.


Проект Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» започаткований за підтримки Посольства США в Україні. Він спрямований на включення бібліотек у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах.


сприянняПРОЕКТ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ - SAIUP

Підтримка принципів Академічної доброчесності в українських ВНЗ:

як отримати чесні знання та диплом, який матиме значення на ринку праці.

 

 

  


ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

  • Грудініна, Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності / Н. Грудініна // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. - 2019. - № 4. - С. 6-10. У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування «білих плям» щодо складання прикнижкових й пристатейних списків.
  • Усик, В. І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В. І. Усик // Економіка та держава. - 2017. - № 11. – С. 65-67. Статтю присвячено висвітленню проблеми корупції в системі вищої освіті, що є поперечним каменем на шляху до доброчесності. Розглянуто теоретичну основу поняття корупції та основні схеми прояву корупційних дій у сфері вищої освіти. Проаналізовано стан корупційної діяльності в Україні та основні сфери її прояву. На основі даних запропоновано трьохрівневу систему запровадження інформування суспільства про феномен корупції в Україні.