банер на кау2

Якість освіти

Міжнародний рейтинг українських наукових видань

9 Scopus-001 iлист СкопусScopus – одна з найбільших уніфікованих реферативних та цитатних баз даних рецензованої науково-дослідної літератури.

Ви можете отримати найповнішу і актуальну інформацію про українські наукові видання, які індексуються у наукометричній базі Scopus, перейшовши за посиланням і завантаживши список журналів Download the Source title list (стовпець АС "Publisher's Country").

Scopus Discontinued Sources List - оновлений перелік видань, що перестали індексуватися в базі даних Scopus.

веб оф сайенсУкраїнські наукові журнали, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та / або Web of Science Core Collection.

Українські наукові журнали, які індексуються в авторитетній базі DOAJ (Directory of Open Access Journals).Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 22:59

Приклад оформлення бібліографічного опису

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ОФОРМЛЕННЯ

БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В НАУКОВІЙ РОБОТІ

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

Державний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання - регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

Стандарт не поширюється на бібліографічні посилання.

Приклади оформлення інформації про видання в списках літератури згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням.

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

Стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах.

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, IDT), але він дозволяє значно спростити укладання переліків посилань.

Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. "Список використаної літератури" (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням


МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ В НАУКОВИХ РОБОТАХ

10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження вимог до оформлення дисертації".

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації. Зокрема, вимоги до оформлення титульного аркуша, оформлення анотації, основної частини, обсягу основного тексту, розділів дисертації, оформлення списку використаних джерел тощо. МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію.

Простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. На вибір можна використовувати Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або один з 11 міжнародних стилів цитуваня (MLA style, APA-1,2, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, OSCOLA, APS, Springer MathPhys Style), віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.

На сайті Української бібліотечної асоціації опубліковано «Методичні рекомендації з оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах». До цього рекомендованого переліку включено 9 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень:

 • IEEE style (інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології)
 • AIP style (фізика)
 • Chicago style: Author-Date (фізичні, природничі та суспільні науки)
 • ACS style (хімія та інші природничі науки)
 • Vancouver style (медицина та фізичні науки)
 • APA style (суспільні науки)
 • Chicago style: Notes and Bibliography (гуманітарні науки)
 • Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки)
 • MLA style (гуманітарні науки)

Рекомендації стануть у нагоді всім, хто готує статтю для публікації в міжнародних наукових журналах та українським виданням, які працюють над зміною власних вимог до оформлення публікацій.


МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ В НАУКОВИХ РОБОТАХ : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково- технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.

У рекомендаціях представлено десять найпопулярніших міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах для різних галузей знань. Рекомендації розроблені та обговорені робочою групою фахівців бібліотек ВНЗ в межах проекту Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. Рекомендовано до друку Президією Української бібліотечної асоціації, протокол №7 від 26 вересня 2016 р.


РЕКОМЕНДАЦІЇ з оформлення бібліографічних списків літератури за міжнародними стандартами.


ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ: економія часу і недопущення помилок! Сервіс дозволяє правильно оформити бібліографічні записи, автоматично переводячи їх в вид, що відповідає вимогам:

 • ДСТУ 8302 до: 2015 (чинний стандарт в Україні)
 • ГОСТ 7.1: 2003 (чинний стандарт в Росії)
 • АРА 5-е видання
 • MLA 7-е видання
 • ISO 690
 • Chicago 16-е видання

Важливий момент: сервіс має можливість здійснювати експорт у формати Microsoft Word. Крім цього в сервісі реалізована автоматична транслітерація:

 • з української (Національний стандарт) на англійську мову
 • з російської мови (ISO 9 (ГОСТ 7.79-2000) система Б)

ГЕНЕРАТОРИ ПОСИЛАНЬ Сьогодні за допомогою численних безкоштовних онлайн-генераторів цитат, бібліографічних позицій, пристатейних списків літератури можна без особливих зусиль створювати і конвертувати посилання практично в усі відомі міжнародні формати (стилі) цитування.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ДСТУ 3582:2013 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила


Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 23:03

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

доброчесністьРОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ

 • Нормативно-правова база
 • Запобігання та виявлення академічного плагіату
 • Корисні матеріали

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РОБОТИ

 • Направлення на перевірку на плагіат
 • Акт перевірки на плагіат ВКР інформаційним центром запобігання та виявлення плагіату

 

ПОРЯДОК проведення перевірки випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на плагіат.

ПОРЯДОК проведення перевірки наукових, навчальних та навчально-методичних видань на плагіат.


 
ПОШИРЕНІ ПРОГРАМИ
ДЛЯ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ОНЛАЙН-РЕСУРСИ
AntiPlagiarism.NET Рlagiarism Detector (підтримує укр. мову)
Compare Suite* Www.copyscape.com
Double Content Finder* Іstio
Etxt antiplagiat Plagscan
StrikePlagiarism Copylancer
text.ru (підтримує укр. мову) Сontent-Watch.ru
Viper* PR-CY.RU
Аdvego Plagiatus (підтримує укр. мову) Grammarly
Плагиата.НЕТ Plagramme (підтримує укр. мову)
Рlagiarism checker (підтримує укр. мову) PlagTracker
Рaperrater  
Sourceforge  
Unicheck*  
Рlagium*  
Plagiarismcheck tool*  
*платний ресурс  

ЯК ПІДТРИМАТИ АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ - МОН надіслало вишам відповідні рекомендації та глосарій


МОН надало рекомендації з виявлення плагіату Міністерством освіти і науки розроблені рекомендації із запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах, зокрема, авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо.


Міністерство освіти і науки України підписало Меморандум з компанією Plagiat.pl, що дасть можливість українським вишам протягом 5 років безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату, зокрема з робіт, виконаних різними мовами.


Проект Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» започаткований за підтримки Посольства США в Україні. Він спрямований на включення бібліотек у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах.


сприянняПРОЕКТ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ - SAIUP

Підтримка принципів Академічної доброчесності в українських ВНЗ:

як отримати чесні знання та диплом, який матиме значення на ринку праці.

 

 

  


ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

 • Грудініна, Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності / Н. Грудініна // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. - 2019. - № 4. - С. 6-10. У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування «білих плям» щодо складання прикнижкових й пристатейних списків.
 • Усик, В. І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В. І. Усик // Економіка та держава. - 2017. - № 11. – С. 65-67. Статтю присвячено висвітленню проблеми корупції в системі вищої освіті, що є поперечним каменем на шляху до доброчесності. Розглянуто теоретичну основу поняття корупції та основні схеми прояву корупційних дій у сфері вищої освіти. Проаналізовано стан корупційної діяльності в Україні та основні сфери її прояву. На основі даних запропоновано трьохрівневу систему запровадження інформування суспільства про феномен корупції в Україні.

Останнє оновлення: Четвер, 21 травня 2020, 13:08

Питання публікації

ВЕБ-РЕСУРСИ. КОРИСНІ СТАТТІ, ВІДЕО. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ, ІНСТРУКЦІЇ, ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ. ІНОЗЕМНІ БАЗИ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ.


ВЕБ-РЕСУРСИ


transposeTRANSPOSE: база даних журнальних політик

Покликана допомогти користувачам уточнити публікаційні політики більш як 2900 журналів.

Профіль кожного журналу містить три основні категорії: тип рецензування, політика щодо залучення співрецензентів та правила розміщення препринтів. Докладніше

допомога в публікації«Publ.Consulting» - помічник у сфері наукових публікацій

Допомагає вченим опублікуватися самостійно!

наукжурналиУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ: сторінка веб-ресурсу створена для допомоги науковцям та редакторам.

ПРОЕКТ «Локус» — освіта для дослідників

Створює освітні події для дослідників-початківців у соціальних та гуманітарних науках. Це школи, лекції та інтенсиви, що відповідають на запитання "як досліджувати?". Серед основних тем — методологія дослідження, academic writing, дизайн дослідження, дослідницька етика. Публікує актуальні тексти на дослідницькі теми. Проводить неформальні зустрічі. Формує єдину спільноту, де дослідники з різним досвідом наукової діяльності можуть разом навчатися та створювати дослідницькі проекти.

ЭльзевирELSEVIER — одна з найбільших видавничих компаній світу

Щорічно випускає близько чверті всіх статей, що видаються у наукових журналах. Глобальний інформаційно-аналітичний бізнес, що допомагає інституціям та професіоналам розвивати відкриту науку та підвищувати свою ефективність на благо людства. Elsevier Ukraine

ПРОЕКТ Profrum

В останні роки для академічної сфери все більшої актуальності набуває правило "publish or perish" ("публікуйся або помри"). Завдання проекту ProfRum без порушень академічної етики підвищити шанси його учасників на виживання. ProfRum розшифровується як "professional rumors" ("професійні чутки"). Це означає, що, з одного боку, ресурс орієнтований на професіоналів, а з іншого боку, він є неформальним тобто не претендує на точність і об'єктивність оцінок. ProfRum бачить своєю місією розвиток дискусії про якість наукових журналів.

PublonsPUBLONS - cистема мотивації рецензентів і інструмент для видавців і редакторів

Дозволяє автоматизувати роботу з рецензентами і підвищити її ефективність. Докладніше... Пам'ятка "Перші кроки"

доиDOI (digital object identifier)

Ідентифікатор цифрового об'єкта, який присвоюється науковим статтям і збірникам. Докладніше...

вебинарыClarivate Analytics - незалежна американська компанія, заснована в 2016 році, управляє базами даних, інформаційними системами і колекціями з інтелектуальної власності, фінансується на основі передплати до її послуг.

На сьогодні є незалежною компанією з більше ніж 4000 співробітниками, що працює в більше ніж 100 країнах. Мета компанії відбирати, аналізувати та надавати якісну інформацію для науковців, викладачів, видавців, бібліотекарів, медиків, працівників патентних відомств, управлінців тощо. Навчання та тренінги

веб оф сайенсOpen Science in Ukraine (OSU) - проект по комплексній підтримці наукових журналів в мережі Інтернет

Основні напрямки роботи: електронні версії наукових журналів на платформі Open Journal Systems; оформлення наукової інформації по стандартам Scopus і Web of Science; реєстрація цифрових ідентифікаторів об'єктів (doi) для наукових видань; консультування, надання корисної інформації авторам і редакторам.


КОРИСНІ СТАТТІ, ВІДЕО

 • НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ : ПОКРОКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ Нові матеріали від Elsevier для молодих вчених
 • ЯК ВИБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ? Якщо Ви дослідник або бібліотекар і шукаєте журнал для розміщення дослідницької статті, то це відео для Вас.
 • ФЕЙКОВІ БАЗИ (МЕТРИКИ) Список фейкових метрик (Misleading Metrics), які належать сумнівним компаніям і пропонують «достовірні» наукометричні показники на рівні дослідника, статті або журналу. Подробніше...
 • ХИЖАКІ: ВИДАННЯ ТА ВИДАВНИЦТВА На сьогоднішній день в світі академічної публікації існує величезна кількість недобросовісних видавництв і видань, які не забезпечують якісне наукове рецензування. Їх називають «хижаками» або «хижацькими» (predatory journals). Найвідомішим антагоністом «хижаків» вважається американський бібліотекознавець Джеффрі Білл. Саме він склав т. зв. «Список Джеффрі Білла» (Beall's list of predatory journals and publishers), який став широко відомий в наукових колах. Подробніше...
 • СУЧАСНІ ЖУРНАЛИ: ХОРОШІ, ПЛОХІ ТА ХИЖІ Запись серії вебінарів від компанії Clarivate Analytics
 • RECITE: ЯК ДЖЕРЕЛА ЗГАДУЮТЬСЯ В ТЕКСТІ Інструмент RECITE перевіряє, чи відповідають Ваші цитати в тексті списку використаної літератури і сигналізує про всі знайдені помилки.
 • ТЕЗА ТА АРГУМЕНТ НАУКОВОЇ СТАТТІ. РЕЗЮМЕ
 • Стаття «Publishing: Foreign tongues» автора Kendall Powell розкриває проблеми, які спіткають авторів неносіїв мови, що хочуть публікуватися англійською. На її думку, філософські відмінності мови можуть викликати більше непорозумінь, аніж граматичні. Основними причинами зазначаються такі фактори як культурні відмінності, мовні бар'єри та граматичні особливості. Щоб бути зрозумілими, ви повинні бути чіткими, лаконічними і прямими. Також автор радить науковцям підвищувати рівень англійської мови, читаючи сучасну наукову літературу та звертатися за допомогою до професіоналів, що спеціалізуються на певній тематиці.
 • ЯК ПЕРЕВІРИТИ ІНДЕКСАЦІЮ ЖУРНАЛУ в Web of Science Перевірка індексації журналу на платформі базовим і розширеним пошуками. Уточнення наявності і показника імпакт-фактора. Особливості перевірки в Master Journal List.

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ, ІНСТРУКЦІЇ, ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ


 • ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)
 • ІНСТРУКЦІЯ з реєстрації в Міжнародному центрі ISSN та подання запитів на присвоєння ISSN / Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • Назаровець С., Борисова Т. Відкритий доступ до наукових цитувань. Практичний посібник : [препринт]. - К. : ДНТБ України, 2019. - 33 с. Практичний посібник описує, як редакції українських наукових видань можуть скористатися перевагами сервісу Cited-by від Crossref та підтримати Initiative for Open Citations. Це дві важливі речі, на яких базується ідея створення Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – бази даних наукової літератури та інструменту для відслідковування цитувань, яка розробляється фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. Реалізація проекту OUCI має спростити вченим та бібліотекарям пошук наукових документів, допомогти управлінцям зі збором статистичних даних та розширити читацьку аудиторію українських наукових журналів.
 • ВСЯ НОРМАТИВКА З ПІДГОТОВКИ, ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ (станом на 22 жовтня 2019 р.): навчання в аспірантурі (ад`юнктурі); оформлення тексту дисертації та автореферату; публікація статей і тез конференцій; захист дисертації.

ІНОЗЕМНІ БАЗИ ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

 
ИнгентаINGENTA - британський міжнародний постачальник контент-послуг для видавничої індустрії. Величезна колекція наукових і професійних журналів. Містить інформацію про зміст 13.5 тис. періодичних видань з усіх галузей знання. Ingenta Connect є найбільшим у світі ресурсом для наукових публікацій.
HighWireHighWire - американська компанія, що надає послуги з розробки та розміщення цифрового контента 140 впливовим товариствам, університетським видавництвам і незалежним видавцям, які випускають журнали, книги та інші наукові публікації. Компанія була заснована бібліотеками Стенфордського університету в 1995 році. Хостінгові видавці HighWire спільно надають вільний доступ до більш ніж 2 мільйонам статей (з 7,5 мільйона статей). Компанія ставить за мету збір, сертифікацію, зберігання та передачу інформації, прискорюючи обмін ідеями.
WileyВидавництво John Wiley & Sons, Inc., також відоме як Wiley (Уайлі) - міжнародна організація, яка спеціалізується на випуску академічних видань для професіоналів, студентів і викладачів вищої школи, дослідників, вчених. Компанія John Wiley & Sons видає книги, журнали, енциклопедії в друкованому та електронному вигляді, надає доступ до продуктів і послуг в інтернеті. Wiley Open Access публікує авторитетні журнали відкритого доступу за багатьма дослідними дисциплінами для читання, завантаження та обміну.
doaj-1180x518 cDirectory of Open Access Journals (DOAJ) — міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу. Все фінансування надходить через пожертвування, 40% з яких від спонсорів і 60% від членів і видавця. Всі послуги DOAJ безкоштовно, включаючи індексацію в DOAJ. Всі дані в вільному доступі. Онлайн-каталог містить понад 10000 назв наукових журналів та метадані статей цих журналів. Каталог прагне охопити усі відкриті наукові журнали, що дотримуються загальних принципів якості наукових видань, і тим самим сприяти їх поширенню, використанню та популяризації руху Відкритого доступу.
журналсвJOURNALS4FREE – портал академічних журналів відкритого доступу (більше 7 тис.).
Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою чи присутністю в базах даних.
Портал охоплює видання за темами:
Сільське господарство; Технології та інженерія; Математика та статистика; Правознавство та політичні науки; Бізнес та економічні науки; Соціальні науки; Комунікація та інформація; Загальні та мультидисциплінарні науки та багато інших.
ЭльзевирELSEVIER — одна з найбільших видавничих компаній світу. Щорічно випускає близько чверті всіх статей, що видаються у наукових журналах. Глобальний інформаційно-аналітичний бізнес, що допомагає інституціям та професіоналам розвивати відкриту науку та підвищувати свою ефективність на благо людства.
Всі статті в журналах відкритого доступу, які публікуються Elsevier, пройшли експертну оцінку і після прийняття відразу і назавжди доступні для читання і скачування. Опубліковані статті: повністю перевірені; мають можливість негайного безкоштовного доступу і скачування з ScienceDirect; дозволене повторне використання визначається авторським вибором користувача ліцензій Creative Commons; публікується з CrossMark® для ведення запису публікації.
академжурналAcademic Journals є видавцем рецензованих журналів відкритого доступу.
Це понад 100 журналів відкритого доступу, що охоплюють мистецтво і гуманітарні, інженерні, медичні, соціальні, біологічні, фізичні та сільськогосподарські науки.
Місія Academic Journals полягає в тому, щоб прискорити поширення знань за допомогою публікації високоякісних наукових статей з використанням моделі відкритого доступу.
немжурналElektronischen Zeitschriftenbibliothek - бібліотека електронних журналів була заснована в 1997 році в рамках проекту Університетської бібліотеки Регенсбурга у співпраці з Бібліотекою Технічного університету Мюнхена. Сьогодні це сервіс для ефективного використання повнотекстових наукових журналів в Інтернеті. Він забезпечує швидкий, структурований і послідовний доступ до повнотекстових наукових журналів. Містить 99 222 найменувань, в тому числі 21 790 чистих онлайн-журналів, що охоплюють всі предметні області. Крім того, 130 223 журналів перераховані по агрегаторам. 64264 журналів у вільному доступі у вигляді повного тексту.
спрингерSpringerOpen пропонує дослідникам з усіх областей науки, техніки, медицини, гуманітарних і соціальних наук місце для публікації відкритого доступу в 200 наукових рецензованих журналах.
Публікація за допомогою SpringerOpen робить статтю вільно доступною в Інтернеті для всіх відразу після публікації, а високорівневі процеси рецензування та виробництва гарантують якість і надійність роботи.
ERIH PLUS BY Dimensions 1167x739Європейський науковий фонд (ESF) підписав у січні 2014 року меморандум про взаєморозуміння з NSD - Норвезьким центром даних досліджень для передачі обслуговування і функціонування Європейського довідкового індексу з гуманітарних наук (ERIH) в NSD. База даних ERIH, керована NSD, називається ERIH PLUS.
ERIH PLUS by Dimensions - це пов'язана інформаційна система нового покоління, яка полегшує пошук і доступ до найбільш актуальної інформації; аналіз академічних і більш широких результатів досліджень в галузі гуманітарних та соціальних наук. База даних поєднує в собі функціональність і великі джерела даних вимірювань з ERIH PLUS, що дозволяє дослідникам краще поширювати свої роботи на національних і міжнародних мовах. Блог Dimensions про нові можливості ERIH PLUS
кембриджCambridge journals digital archive (Кембриджські журнали цифровий архів) забезпечує миттєвий доступ до двовікових академічних знань. Постійно зростаючий цифровий архів робить їх легко доступними онлайн, поряд з поточним контентом Cambridge Core.
Цифровий архів журналів Кембриджа пропонує великий і зручний для користувача ресурс, який дозволяє вченим розміщувати поточні дослідження. Заголовки статей і посилання створюються у вигляді файлів HTML, щоб забезпечити легкий доступ до даних і посиланнях між статтями. Посилання на Google Scholar доступна з виносок HTML. DOI реєструються для кожної статті, що полегшує створення посилань на контент архіву через CrossRef. Унікальний високоякісний онлайн-архів гуманітарних, соціальних, технічних наук містить: понад 450 журналів, понад 42 000 випусків, більше 1 250 000 статей, понад 6 мільйонів сторінок, більше 14 мільйонів пов'язаних посилань.

эрикERIC - інформаційний центр навчальних ресурсів. Фінансується Інститутом педагогічних наук Міністерства освіти США. Завдання ERIC - надати всеосяжну, просту у використанні, доступну для пошуку, бібліографічну і повнотекстову базу даних про дослідження та інформацію в галузі освіти. Цифрова бібліотека ERIC включає в себе: понад 1,6 мільйона записів звітів про дослідження в галузі освіти, журнальних статей, матеріалів конференцій та інших ресурсів. Майже 361 000 повнотекстових документів і 869 000 записів журнальних статей, а також посилання на веб-сайти видавців. Тезаурус ERIC Descriptors, який являє собою контрольований словник освітніх термінів, допоможе у точному пошуку.


джиOpen J-Gate - електронна бібліотека наукових журналів англійською мовою з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки.

В даний час включає понад 6300 найменувань журналів, організованих за галузями знань. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.


RePEcRePEc (Research Papers in Economics – Дослідницькі Труди з Економіки) - це міжнародна некомерційна база даних, яка містить наукові статті різних видань в галузі економіки та суміжних наук, створена спільними зусиллями волонтерів 75 країн світу (включаючи Україну) з метою популяризації та поширення наукових знань. Мета проекту – децентралізація бібліографічних баз даних, наукових статей, книг, частин з книг та компонентів програмного забезпечення, які підтримуються волонтерами. Усі зібрані дані використовуються у різноманітних сервісах, детально описаних на сайті RePEc.


East View Information Services IncКомпанія «ИВИС», що є ексклюзивним дистриб'ютором американської компанії «East View Information Services, Inc», пропонує ознайомитись з новими електронними базами даних, серед яких: «Издания по просвещению и воспитанию», «Издания по естественным наукам», «Журналы России по юриспруденции», «Российские журналы для бухгалтера», «Журналы России по управлению персоналом», «Практические журналы по медицине и здравоохранению», «Издания по информационным технологиям», а також повний електронний архів журналу «Искусство кино» (всі номери за 1931-2014 рр.).


sage-journals-logoВидавництво SAGE пропонує доступ до журналів та дослідницьких ресурсів: SAGE Journals та SAGE Research Methods (понад 1,3 мільйона статей з 750 журналів). Доступ за посиланнями: SAGE Journals, SAGE Research Methods.


ГребенниковЕлектронна бібліотека "Grebennikon" містить статті, опубліковані в спеціалізованих журналах Видавничого дому «Гребенников», має зручний рубрикатор (250 тем), містить докладні анотації до статей, володіє можливістю пошуку статей за автором, назвою і ключовими словами.


arXivArXiv.org - система електронного відкритого доступу до 901 072 електроних публікацій наукових статей та їх препринтів з фізики, математики, інформатики, біології, фінансів і статистики. ArXiv.org відповідає академічним стандартам Корнельського університету. ArXiv є власністю Корнельського університету, приватним навчальним закладом. ArXiv фінансується університетом, Фондом Саймонса та установами різних країн світу і є неприбутковим проектом.


фридFreeFullPDF - надає доступ до більш ніж 80 млн. наукових статей, патентів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки.

Метою FreeFullPDF.com є підвищення наочності і простоти використання наукових журналів, дисертацій, плакатів і патентів у відкритому доступі. FreeFullPDF.com був розроблений KnowMade SARL. KnowMade - це компанія Technology Intelligence, що спеціалізується на дослідженні і аналізі науково-технічної інформації. FreeFullPDF виконує повнотекстовий пошук в файлах PDF (заголовок, анотація, автори, матеріали і методи, результати, висновок, бібліографія). З FreeFullPDF можна легко і швидко знайти потрібну наукову інформацію в більш ніж 80 мільйонах файлів PDF.


хиндавиХіндаві (Hindawi Publishing Corporation) - наукове видавництво, засноване в 1997 р. в Каїрі (Єгипет).

Hindawi публікує рецензовані журнали з відкритим доступом у багатьох областях науки, техніки та медицини, а також у кількох сферах суспільної науки. Журнали Hindawi індексуються у провідних базах рефератів та індексування, включаючи Web of Science, Scopus, PubMed, INSPEC, Mathematical Reviews та Chemical Abstracts.


Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 22:28

Системи ідентифікації науковця

СИСТЕМИ УНІКАЛЬНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ. ПРОФІЛІ RESEARCHERID І PUBLONS. ІДЕНТИФІКАТОР ЦИФРОВОГО ОБ'ЄКТА DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER). ІНДЕКС ХІРША (H-ІНДЕКС). ЯК ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, В ЯКИХ ПРАЦЮВАВ АВТОР?


astro11Проблема точної ідентифікації автора наукової роботи не є новою у світі. Більшість імен протягом життя можуть змінюватися, хибно транслітеруватися. Щодня свій науковий доробок публікують у різноманітних наукових виданнях десятки науковців з однаковими прізвищами у різних країнах. До того ж, у міжнародних журналах наші автори іноді публікуються під різними варіантами свого прізвища (наприклад, Oliynyk, Oliinyk, Oliynik). Через це при підрахунку цитувань робіт вчених міжнародними наукометричними базами виникає чимало плутанини та помилок. Вирішенням проблеми є використання унікального ідентифікатора авторів-науковців (unique author identifier).
ID науковця дозволяє:
· легко встановити, хто є автором конкретного документу;
· точно виміряти цитованість робіт окремих дослідників;
· полегшує процес оцінки продуктивності та впливовості конкретного автора;
· спрощує обробку та зберігання даних в одному місці;
· покращує видимість публікацій автора у глобальній мережі.

Існують різні системи унікальних ідентифікаторів науковців: міжнародні та національні, мультидисциплінарні та галузеві. Пропонуємо огляд декількох з них, що завоювали прихильників серед науковців світу.

AuthorClaim - мультидисциплінарний відкритий реєстр унікальних ідентифікаторів вчених.

 • Розроблений на базі даних RePEc спеціалізований сервіс RePEc Author Service орієнтовано, насамперед, на авторів-економістів, відповідно, AuthorClaim популярний серед авторів-науковців економічних дисциплін.

ResearcherID - глобальний міждисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених від Thomson Reuters.

 • Доступна інтеграція з популярною системою управління бібліографічною інформацією EndNote та з платформою Web of Science, причому профіль автора в ResearcherID може містити інформацію не лише про документи, індексовані Web of Science.

Scopus Author ID. Для авторів, які опублікували більше однієї статті, у Scopus створюються індивідуальні облікові записи - профілі авторів з унікальними ідентифікаторами авторів (Author ID).

 • Ці профілі надають таку інформацію, як варіанти імені автора, перелік місць його роботи, кількість публікацій, роки публікаційної активності, галузі досліджень, посилання на основних співавторів, загальна кількість цитувань на публікації автора, загальна кількість джерел, на які посилається автор, індекс Хірша автора тощо. База даних надає користувачам можливості використання унікальних ідентифікаторів авторів для формування пошукових запитів та налаштування сповіщень (електронною поштою або через RSS) щодо змін у профілях авторів. Можливості пошуку авторів та обмеженого перегляду їхніх профілів доступні без наявності передплати на базу даних Scopus засобами Scopus Author Preview.

ORCID – це відкритий, некомерційний проект для створення і підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу ув'язки науково-дослідної діяльності та доступу до цих ідентифікаторів.

 • ORCID унікальний завдяки своїй незалежності від наукових дисциплін і національних кордонів, а також взаємодії з іншими системами ідентифікації. Основною метою введення системи ORCID є можливість ідентифікації наукових робіт, написаних різними вченими з однаковими іменами та прізвищами. Ідентифікатор представляє собою 16 -значне число, унікальне для кожного автора. Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вченого, його електронну адресу, назву організації та його дослідницької діяльності. ORCID враховує необхідність контролю за поширенням цих даних і надає відповідні інструменти для управління рівнем приватності даних. Структура ідентифікатора ORCID: ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, узгоджений із стандартом ISO (ISO 27729). Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X , що представляє число 10. ORCID ID відображається як адреса виду http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx .На сьогодні членами ORCID є близько 300 організаций, у тому числі чимало авторитетних университетів та наукових видавництв. До речі, ORCID - одна з небагатьох систем, що дозволяє пов'язати різні унікальні ідентифікатори автора. Це є важливим, враховуючи кількість систем ідентифікації й те, що автор може бути зареєстрований у декількох з них. Інструкція для реєстрації в системі ORCID знаходиться тут. Особливостям роботи з авторським профілем ORCID, поєднанню облікового запису ORCID з базами даних та з авторськими колекціями електронного архіву ЧНТУ IRChNUT був присвячений практичний семінар "Ефективне використання мережевих ресурсів для підвищення індексу цитувань: ORCID + IRChNUT" для науковців та аспірантів Чернігівського національного технологічного університету.

ЯК СТВОРИТИ І РОЗВИНУТИ АВТОРСЬКИЙ ПРОФІЛЬ І ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ?

Профілі ResearcherID і Publons об'єдналися, щоб використовувати всі можливості систем Web of Science, ResearcherID і Publons за допомогою єдиного облікового запису.

номер Користувачам ResearcherID

Якщо у вас вже є профіль ResearcherID, то його можливості, до яких ви звикли, доступні як і раніше в більш сучасному, на наш погляд, інтерфейсі Publons. Ви можете імпортувати свої публікації, переглядати посилання на свої роботи, розраховувати показники цитованості і вставляти свій бедж ResearcherID на інтернет-сторінки.

Більш того, в рамках перенесення профілів внесено деякі поліпшення в існуючі записи ResearcherID: оновлено метадані статей, видалені повторювані публікації і пов'язано більше публікацій з ідентифікаторами, зіставивши їх з публікаціями, проіндексованими в Web of Science, таким чином провівши ревізію раніше неврахованих посилань.

Отже, з профілем Publons ви отримуєте:

 • всі ваші публікації, які легко імпортуються з Web of Science, ORCID або з вашого менеджера бібліографічних посилань (наприклад, EndNote, Zotero або Mendeley);
 • надійні показники цитування, які автоматично оновлюються на основі даних Web of Science Core Collection, що містить понад 21 000 кращих світових журналів;
 • вашу перевірену історію рецензування і редагувань, засновану на партнерстві з тисячами наукових журналів;
 • а також завантаження академічного звіту, в якому коротко описується ваша вага як автора, редактора та рецензента, який ви можете використовувати для просування по службі та кар'єрних переговорів.

Детальніше про нові функції Publons ви можете дізнатися за цим посиланням. Зареєструватися в Publons ви можете за цим посиланням.

PublonsКористувачам Publons

Якщо ви є користувачем Publons, ви зможете отримати профіль Web of Science ResearcherID при наявності навіть однієї статті, опублікованої в Web of Science. Все, що вам потрібно зробити, щоб отримати ваш ідентифікатор, це імпортувати ваші публікації.

З точки зору Publons, ці зміни означають, що продукт, який ви знаєте і любите, стає ще краще: ви отримуєте повний профіль дослідника, який дозволяє додавати публікації, відстежувати цитування, забезпечувати правильну прив'язку публікацій в Web of Science, а також відстежувати вашу історію рецензування і редагувань, щоб ви могли збільшити свою вагу як рецензента і редактора.

Якщо у вас є які-небудь питання, зверніться до актуальних питань ResearcherID-Publons або зв'яжіться по email: researchcherid@publons.com.


ІНДЕКС ХІРША (H-ІНДЕКС)

Індекс Хірша (h-індекс) - наукометричний показник, запропонований в 2005 році аргентино-американським фізиком Хорхе Хіршем з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

индексІндекс Хірша пропонувався як кількісна характеристика продуктивності вченого, групи вчених, наукової організації або наукової спільноти країни в цілому, що оцінюється за кількістю публікацій і цитувань цих публікацій.

Індекс Хірша був розроблен як альтернатива класичним «індексам цитованості» - сумарному числу посилань на роботи вченого. Критерій заснован на сукупному обліку числа публікацій дослідника і числа цитувань цих публікацій. Вчений має індекс h, якщо h з його N статей цитуються як мінімум h раз кожна.

Наприклад, h-індекс дорівнює 10. Це означає, що вченим було опубліковано щонайменше 10 робіт, кожна з яких була процитована 10 і більше разів. При цьому кількість робіт, процитованих менше число раз, може бути будь-яким, і воно не дає вкладу в індекс Хірша. Таким чином, для досягнення високого індексу Хірша недостатньо мати багато публікацій і навіть високий індекс цитованості, а важливо, щоб частіше цитувалася як можна більша кількість опублікованих робіт. Тобто, h-індекс - це спроба дати комплексну оцінку одночасно числу публікацій вченого і їх цитованості (якості). Індекс Хірша був придуманий, як уніфікована оцінка ефективності праці вченого незалежно від сфери його досліджень.

Індекс Хірша може обчислюватися з використанням як безкоштовних загальнодоступних наукометричних баз даних в Інтернеті, так і баз даних з платної підпискою (наприклад, Scopus або ISI Web of Science). Однак платні бази даних часто теж розміщують h-індекс вчених у вільному доступі. Індекс Хірша, підрахований для одного і того ж науковця з використанням різних баз даних, буде різний - як і інші наукометричних характеристики. Він залежить від кількості наукових публікацій автора в виданнях, що увійшли до обраної бази даних. Крім того, індекс Хірша може обчислюватися з урахуванням і без урахування самоцитування; передбачається, що відкидання посилань авторів на власні статті дає більш об'єктивні результати. Наприклад, в рейтингу вчених України за індексом Хірша виконується підрахунок по базі даних Scopus з відкиданням самоцитування всіх авторів (тобто цитування статті 1 в статті 2 цієї статті не враховується, якщо хоча б один автор входить одночасно в список співавторів обох статей).

Як обчислити даний індекс самостійно?

Треба надати порядкові номери (1, 2, 3, 4 і т.д.) всім статтям автора в конкретній базі даних за певний проміжок часу, починаючи від моменту публікації, в порядку зменшення цитованості. Результати записуються у вигляді пари чисел - «порядковий номер - цитованість». Наприклад,

 • 1 стаття - 9 цитувань
 • 2 стаття - 7 цитувань
 • 3 стаття - 6 цитувань
 • 4 стаття - 5 цитувань
 • 5 стаття - 2 цитування
 • 6 стаття - 0 цитувань

Тобто, в першому рядку буде робота автора з найбільшою цитованістю, а в останній - з найменшою. Потім послідовно, починаючи з першої, виявляємо рядок, в якій цитованість менше її порядкового номера. У наведеному прикладу- це рядок № 5. Цей рядок і всі наступні після нього видаляються зі списку.

Залишаються чотири позиції:

 • 1 стаття - 9 цитувань
 • 2 стаття - 7 цитувань
 • 3 стаття - 6 цитувань
 • 4 стаття - 5 цитувань
 • Номер останньго рядка - 4. 5 -це і є індекс Хірша. Висновок: у автора є чотири статті, які мають цитованість 5 і вище (ця і три попередні)

Безумовно, чим вище індекс Хірша - тим краще. Для підвищення його значення необхідні наступні умови:

 • активна публікація нових статей на актуальні наукові теми;
 • кожна нова стаття повинна становити значний інтерес для наукової спільноти.
 • статті повинні бути розміщені у авторитетних наукових виданнях.

Хірш-індекс виділяє стабільних вчених, що публікують багато цікавих робіт. Високим цей показник буде для тих, у кого достатньо публікацій і вони активно цитуються іншими вченими. Але h-індекс не може перевищувати загальної кількості опублікованих статей автора.

Щоб підвищити індекс Хірша необхідно:

 • Публікувати оригінальні статті високої наукової значущості.
 • Намагатися публікувати як свої статті, так і наукові статті в співавторстві з авторитетними вченими.
 • Публікувати статті не тільки в національних фахових журналах, а й в англомовних виданнях , що входять до міжнародних баз даних (Scopus, Web of Science).
 • Обмінюватися посиланнями зі своїми колегами.
 • Обов'язково перевіряти правильність написання особистих даних при подачі заявки на публікацію статті.
 • Уважно стежити за індексацією Вашої статті в різних базах.

Корисні посилання:


DOI (digital object identifier) ​​- ідентифікатор цифрового об'єкта, який присвоюється науковим статтям і збірникам.

доиУ DOI може входити різна інформація, наприклад, адреса статті в Інтернеті (URL - Uniform Resource Locator), назва статті, автор, інформація про видання та інші метадані, які Ви повинні ретельно заповнити і перевірити ще раз при додаванні статей і збірок в Open Journal Systems.

C ідентифікаторами цифрових об'єктів (DOI) наукові журнали мають набагато більше шансів бути включеними та індексуватися в авторитетних міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science! Докладніше...

 • Правильні заголовки статей в DOI: міняємо назви
 • Чому не можна зволікати з призначенням DOI?
 • Для чого потрібно додавати DOI в бібліографічні списки?
 • Скільки коштує DOI?
 • OJS: присвоюємо DOI статей і випусків
 • Як отримати DOI? Контракт з CrossRef та багато іншої корисної інформації

ЯК ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, В ЯКИХ ПРАЦЮВАВ АВТОР?

Знаходимо профіль потрібного автора (наприклад) і в Author details натискаємо на вкладку Author history. Поряд з переліком видань, у яких публікувався автор (Source name), Ви побачите й стовпець Related affiliation. (Інформація від Elsevier Ukraine)


Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 21:28

Пошукові системи наукової інформації

ПОШУКОВІ СИСТЕМИ. БАЗИ ДАНИХ ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ УКРАЇНСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ. ЗАРУБІЖНІ ДИСЕРТАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ


Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.

ПОШУКOUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити їхню читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук. Також, відповідно до принципу роботи OUCI, в ідеалі, в майбутньому кожна позиція списку використаної літератури повинна буде містити DOI, відтак пошукова система OUCI полегшить процес перевірки джерел, що були використані у процесі написання наукових робіт.


сколарGoogle Scholar - інформаційно-пошукова система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними галузями знань та за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, реферати і звіти, що опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями; модифікація Google.


метаМета - повнотекстовий пошук по серверам України та закордонним українським серверам, з урахуванням морфології української, російської та англійської мов. Фінансові та комп'ютерні новини, погода, маркетингові дослідження українського Інтернету.


logo base BASE: Bielefeld Academic Search Engine - одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індекс дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс.


oaisterOAIster - зведений каталог мільйонів записів, представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів.

OAIster «збирає» описову інформацію (метадані) з колекції відкритого доступу по всьому світу, використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).


симагоSCImago Journal & Country Rank - аналітичний портал, на якому представлені наукові показники по журналах та країнах. Аналіз базується на інформації, що міститься в базі даних Scopus® (Elsevier B.V.).

Пошук наукового журналу для публікації через SJR веб-сайт.


imagesWorldWideScience.org - глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.


утяDuckDuckGo - на сайті представлена пошукова система з відкритим кодом, яка використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів. Дотримується політики повної конфіденційності - відмова від збору, збереження та обробки даних про користувача.


ЕКОНEconBiz (Virtual Library for Economics and Business Studies) - пошуковий портал з економіки, створений спільно Німецькою національною економічною бібліотекою та Кельнською університетською та міською бібліотекою. Портал спрямований на підтримку досліджень та викладання економіки з центральною точкою входу для всіх видів інформації у даній галузі та прямий доступ до повних текстів.


 

матемEULER search engine - портал з математики надає доступ до баз даних Бібліотеки голландського національного дослідницького центру з математики та інформатики, математичного холдингу бібліотеці університету Флоренції, науковому електронному архіву з математики (ERAM) 1886 - 1942, німецької спеціальної бібліотечної колекції з математики та ін.


фридFreeFullPDF - пошукова система електронних ресурсів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Надає доступ до більш ніж 80 млн. наукових статей, патентів у вільному доступі. Глибина архіву – 10 років.


search-marketingMetasearch Search Engine - сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.


ресеMicrosoft Academic Search - науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.


refseeklogoRefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.


SciGov 250 Science.gov - онлайнова пошукова система, що охоплює більш ніж 60 баз даних та понад 2200 окремих сайтів з 15 федеральних агентств, які пропонують 200 мільйонів сторінок інформації авторитетних наукових установ США, зокрема результати досліджень і розробок.


sr logoScienceResearch.com - наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.


яхоYahoo - англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.


уранПроект “Наукова періодика України” - це загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS).

Співпраця “Наукової періодики України” з провідними міжнародними агрегаторами науково-інформаційних ресурсів, національними та академічними бібліотеками світу дозволяє спростити для видавців-учасників процеси входження їх видань у престижні реферативні бази даних, каталоги та системи пошуку. Через програмні шлюзи платформи видання “Наукової періодики України” повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine, OpenAIRE та ін.


crossrefCrossRef - це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій.

Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Подробніше


CiteSeerCiteSeerX - пошукова система та цифрова бібліотека наукової літератури з комп'ютерних та інформаційних наук.

CiteSeerX прагне поширення наукової літератури і забезпечення поліпшення функціональності, практичності, доступності, вартості, повноти, ефективності та своєчасного доступу до наукового знання. CiteSeerX розробила нові методи та алгоритми для індексації PostScript і PDF наукових статей в Інтернеті. Замість створення ще однієї цифрової бібліотеки, CiteSeerX намагається забезпечити ресурами, такими як алгоритмами, даними, метаданими, послугами, методами і програмами, які можуть бути використані для заохочення інших цифрових бібліотек.


ЭбскоEBSCOhost надає можливість пошуку повнотекстових, рецензованих статей наукових журналів, довідників та інших публікацій з різних наукових дисциплін. EBSCO представляє «EP Package Standard», який включає бази даних, що охоплюють широкий спектр тем: від бізнесу та гуманітарних наук до медицини та екології.

Посилання на відео з підручника YouTube, де представлені основні функції та параметри пошуку баз даних EBSCO (англійською мовою):

 • Основний пошук (Керівництво зі створення базового пошуку за допомогою EBSCOhost);
 • Pозширений пошук (Демонстрація використання розширеного пошуку в інтерфейсі EBSCOhost з полями керованого стилю пошуку).


БАЗИ ДАНИХ ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Derwent Innovations Index - це найповніша база даних патентної інформації в світі, яка об'єднує Derwent World Patents Index® і Derwent Patents Citation Index®.

 • Derwent World Patents Index® (DWPI) - це найповніша в світі добірка патентних документів з професійними анотаціями і коментарями. DWPI охоплює більш 30,5 млн винаходів (основні записи / сімейства патентів), описаних більш ніж в 65 млн патентних документах, отриманих від 50 патентних бюро в усьому світі і 2 джерел літератури. Всі дані патентів регулярно оновлюються новою інформацією, одержуваної з Derwent World Patents Index, включаючи дані, пов'язані з Ресурсом з хімії Derwent, унікальною базою даних структурних формул. Додаткову інформацію про те, що входить в DWPI, а також список кодів країн WIPO та кодів INID можна знайти на оглядової сторінки DWPI.
 • Derwent Patents Citation Index® (Derwent PCI) - це онлайн база даних цитувань в патентах з 6 головних патентних органів. У ній надається докладна інформація про цитування, як патентів, так і літератури, переглянута експертом при перевірці патентної заявки. Derwent PCI - це єдина база даних, що охоплює цитування патентів з декількох джерел по всіх областях технологій. До травня 1997 року цитування експертів і авторів надавалися для 16 патентних органів. База даних також містить архів записів патентів до 1970-х років. Derwent PCI містить всі сучасні бібліографічні дані сімейств патентів-аналогів з Derwent World Patents Index і всі патенти і літературу, процитовану експертами, а також посилання які цитують патенти. Щотижня додаються нові процитовані і цитовані посилання для приблизно 45 000 записів з шести головних патентних органів.

АВТОРЕФЕРАТИ УКРАЇНСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ


ProQuest Dissertations & Theses Global ™ - повна повнотекстова колекція докторських (PhD) і магістерських дисертацій в світі. Індексує приблизно 3.5 млн дисертацій, більше 1,5 млн з яких - доступні для завантаження в форматі PDF.


ЗАРУБІЖНІ ДИСЕРТАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

 • NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations) - пошукова система. Забезпечує пошук повнотекстових дисертацій відкритого доступу або відомостей про дисертації обмеженого доступу серед 4 млн документів.
 • OATD (Open Access Theses and Dissertations) - містить дисертації, дипломні роботи випускників більше 1 тис. дослідних інститутів, університетів і коледжів. Мови: англійська (1200000), інші європейські, китайський. Кількість документів: 2800000. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • DART-Europe - містить дисертації з бібліотек Європи. Мови: англійська та інші європейські. Кількість документів: 500 тис. Робіт вчених з 600 університетів 28 країн Європи. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • HAL - містить дисертації та наукові статті співробітників науково-освітніх установ Франції. Мови: в основному англійська та французька. Кількість документів: 1 млн. Відкритий доступ до повних текстів: для 350 тис. робіт.
 • CiNii Dissertations -- мови японська, англійська. Містить: дисертації на докторський ступінь університетів та інститутів Японії, бібліографічну інформацію по дисертаціях. Кількість документів: 230 тис. Дисертацій від National Diet Library і університетів, 600 тис. бібліографічних посилань. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • Dialnet - містить згруповані по університетах дисертації, наукові статті вчених з провідних університетів Іспанії. Мови: іспанська та інші європейські. Кількість документів: 40 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • dissertations.se - містить докторські дисертації шведських вчених. Мови: англійська, інші європейські і східні. Кількість документів: 54 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для половини робіт.
 • PQDT Open — база даних компанії ProQuest's UMI Dissertation Publishing. Містить: дисертації. Мови: англійська. Кількість документів: 27 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • theses.fr — частина проекту інформаційного забезпечення вищої освіти за підтримки Міністерства освіти Франції. Містить: дисертації, захищені в університетах Франції. Мови: в основному французька та англійська. Кількість документів: 370 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для 30 тис. робіт.
 • EThOS - британські дисертації (більше 400 тис.) У відкритому доступі для всіх зареєстрованих користувачів. Можна також за порівняно невеликі гроші замовити оцифровку необхідної дисертації, яка після цього буде викладена у відкритий доступ.
 • ProQuest Dissertations & Theses A&I - найповніша повнотекстова колекція докторських (PhD) і магістерських дисертації у світі, що індексує приблизно 3.5 млн дисертацій, понад 1.5 млн з яких – доступні для завантаження у форматі PDF.
 • Канадські дисертації (70 університетів).
 • Дисертації Університету Гранади (6 тис.).
 • Дисертації Університету Тулузи (+2578).
 • Підбірка дисертацій Луїзіанського університету.
 • Мексиканські дисертації.
 • Дисертації Університету Буенос-Айреса (1395, pdf).
Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 22:04

Наукометричні бази даних

9 Scopus-001 iScopus – одна з найбільших уніфікованих реферативних та цитатних баз даних рецензованої науково-дослідної літератури.

Власником та розповсюджувачем є компанія Elsevier – провідне видавництво, яке щороку випускає близько чверті всіх статей світових наукових журналів (заснований у 1880 р., м. Амстердам, Нідерланди). У 1999 р. видавництвом було створено платформу Sciencedirect – онлайнову базу даних ресурсів видавництва, яка стала важливим інформаційним ресурсом міжнародного науково-дослідного співтовариства. На основі Sciencedirect у 2002 р. була створена база даних Scopus. Scopus охоплює науково-дослідну літературу з усього світу, а також якісні інтернет-джерела з ефективними інструментами для відстежування, аналізу та візуалізації досліджень. Наукова періодика України у SciVerse Scopus.

Ви можете отримати найповнішу і актуальну інформацію про видання, перейшовши за посиланням і завантаживши список журналів Download the Source title list. Українські наукові видання можна знайти за допомогою фільтра: стовпець АС "Publisher's Country".

Міністерство освіти і науки забезпечило підключення понад 100 українських вишів та наукових установ МОН до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету.

В Науковій бібліотеці ЧНТУ створені аккаунти вільного доступу до Scopus та Web of Science для роботи в цих базах студентів та викладачів університету (к. 137, корп. 1, вул. Шевченко 95). Додаткову інформацію що до створення індивідуальних аккаунтів можна отримати за адресою: к. 138, корп. 1, вул. Шевченко 95, відділ мультимедійного та програмно-технічного забезпечення або за ел. поштою nauklibrary@gmail.com

Матеріали та ресурси, які допоможуть використовувати Scopus з максимальною користю для Вашої роботи:

 • Стислий опис змісту та функціоналу платформи Scopus (рос.) Керівництво користувача платформи Scopus (завантажити в PDF
 • Вебінари: з використання Scopus (рос.), з пошуку (англ.) та фільтрації результатів в Scopus (англ.). Див.
 • Актуальні списки журналів та конференцій, що індексовані в Scopus
 • Інструкція з коригування авторського профілю в Scopus, відео лекція з пошуку авторів (англ.) , з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID (англ.)
 • Система коригування авторського профілю в Scopus:
 • Альтернативна служба коригування профілю учасника, а також коригування посилань, ПІБ автора та його місця роботи в статтях, прив'язки статей до профілю організації (англ.): ScopusAuthorFeedback@elsevier.com
 • У разі виникнення питань щодо коригування бібліографічної інформації з окремих публікацій в Scopus (англ.): BDcontenthelpdesk@elsevier.com
 • У разі відсутності в Scopus публікацій з індексованих, відповідно до актуального списку, джерел Scopus ( англ.): bd-scm@elsevier.com, BDcontenthelpdesk@elsevier.com
 • У разі виникнення технічних проблем щодо відображення сторінок, відсутності доступу звертайтеся за електронною поштою nlinfo@scopus.com або за посиланням.

Індексація журналів/конференцій в Scopus:

 • Загальна інформація щодо принципів індексації наукових видань в Scopus англійською мовою.
 • Система подачі запитів на індексацію онлайн Scopus Title Evaluation Platform (STEP). За наданим заявці номером з цього ж посилання Ви також можете відстежувати статус запитів
 • Питання щодо індексування журналів titlesuggestion@scopus.com
 • FAQ про журнали в Scopus: Оптимізація процесу подачі заявок на включення до Scopus для Редакторів та Видавців. Посилання

Інформація від компанії Clarivate Analytics з фокусом на різні спеціальності українською мовою:

Навчальні посібники по роботі зі Scopus Вивчайте та поширюйте перші офіційні мультимедійні навчальні посібники щодо роботи зі Scopus!

Завантажте Керівництво по охопленню контенту Scopus і дізнайтеся всю інформацію, яку пропонує Scopus.

ВІДЕО-ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ на тему: "Як дізнатися свій Індекс Гірша (h-index) у базі Scopus? А якщо в мене поки що одна стаття в базі?"


Без имени-1Index Copernicus (IC)міжнародна платформа для просування спеціалізованих наукових досягнень

Вона також сприяє підтримці національного та міжнародного співробітництва між вченими й видавцями наукових журналів. Платформа ІС була створена у Польщі у 1999 році. Щорічно вона публікує рейтинг видань та проводить детальний аналіз не тільки наукового рівня кожного журналу, але і його оформлення, розповсюдженості, привабливості для читачів тощо.


WebOfScienceБаза даних Інституту наукової інформації (ISI) Web of Science.

Інституційне та організаційне оформлення індексів цитування авторів та імпакт-факторів журналів пов’язане зі створенням у 1960 р. у Філадельфії (США) Інституту наукової інформації (англ. Institute for Scientific Information, ISI), що займається складанням бібліографічних баз даних наукових публікацій, їхнім індексуванням і визначенням наукометричних показників.

Основні продукти компанії:

 • реферативні бази даних;
 • щорічний звіт Journal Scitation Report, у якому наводяться імпакт-фактори всіх журналів, що індексуються інститутом;
 • щорічний список найбільше цитованих вчених, на основі якого, зокрема, складається Академічний рейтинг університетів світу.

Інформаційну основу індексу цитування складають індекси цитування з різних галузей наук, що відображені у базах даних Інституту наукової інформації (ISI), а також спеціалізовані покажчики, які об’єднують матеріали конференцій та симпозіумів, оглядові видання та ін. Science Citation Index (SCI) та її інтернет-версія Web of Sciences (WOS) – база даних індексів цитування з природничих і точних наук. Існує з 1963 року і охоплює публікації, що стосуються наук про життя і Землю, різних галузей фізики, хімії, математики, агронауки та тваринництва, харчової промисловості, сільського господарства, охорони навколишнього середовища, клінічної медицини, техніки і технології, прикладних наук і будівництва. Це – спеціалізований інформаційний продукт, в якому збирається та обробляється бібліографічна інформація про наукові публікації, а саме: назва тексту, вихідні дані, автор тексту (прізвище, ім’я, назва організації, в якій він працює), тип тексту (стаття, доповідь, рецензія тощо), ключові слова, список цитованої літератури, мова, якою опубліковано текст. База дозволяє знаходити як публікації, що цитуються у кожній окремо взятій статті, так і публікації, що цитують цю статтю. Таким чином, бази даних ISI можуть використовуватися як механізм, що дає можливість інтегрувати публікаційні та цитатні показники по всій вертикалі соціального інституту на рівні від наукового співробітника – автора, структурного підрозділу і наукової організації, де працюють більшість авторів, до міністерств і відомств або цілих адміністративно-географічних регіонів.

ЗНАЙОМСТВОз інтерфейсом платформи Web of Science. Пошук літератури, сортування уточнення та аналіз отриманих даних і збереження обраної інформації.


esciБаза даних ESCI на платформі Web of Science

Новий індекс цитування Emerging Sources Citation Index (ESCI) був запущен в листопаді 2015 року. У ESCI входять журнали, які претендують на включення в основні журнальні індекси Web of Science Core Collection. На відміну від них, для журналів, що входять в ESCI, не розраховується імпакт-фактор. За результатами аналізу наукометричних показників журнали або переходять в основні бази Web of Science Core Collection, або виключаються з ESCI.

Пошук видань за цим посиланням.

 


Без имени-2Академія Google(англ. Google Scholar) є пошуковою системою вільного доступу, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій усіх форматів та дисциплін.

Система працює з листопада 2004 року. Індекс Академії Google включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Академія Google дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрової або фізичної копії статей, онлайн або в бібліотеках. Наукові результати пошуку генеруються з використанням посилань з повнотекстових журнальних статей, технічних звітів, препринтів, дисертацій, книг та інших документів, у тому числі обраних веб-сторінок, які вважаються науковими. Оскільки більшість наукових результатів пошуку Google - це прямі посилання на комерційні журнальні статті, більшість користувачів зможуть лише отримати доступ до анотації статті, а також невеликої кількості важливої інформації про статтю, можливо, доведеться платити за доступ до повного тексту. Академія Google оснащена інструментом для підрахунку кількості цитувань. Цей сервіс враховує загальну кількість цитувань, загальну кількість цитованих публікацій та індекс Хірша. Завдяки своїй функції «Цитується в», Академія Google надає доступ до анотацій статей, у яких процитовано розглядану статтю.
Інструкція для реєстрації в Google Scholar.


 

rbidResearchBib (Японія) - це відкрита за доступом високо стандартизована база даних для індексації наукових праць дослідників і видавців, яка архівує статті з журналів або тези конференцій, журнальний профіль, дослідницькі позиції і т. д.

Ця база сприяє побудові наукових співтовариств для знайомства і просування інтернет - ресурсів зі всього світу. ResearchBib є найбільшою базою даних журналів (понад 420 тисяч найменувань), які подано у вільному доступі в мережі Інтернет.


джиJ-Gate (Індія) являє собою базу даних видань різної тематичної спрямованості зі всього світу та забезпечує безперешкодний доступ до мільйонів журнальних статей, пропонуємих тисячами видавців.

Це потужна база даних, яка оновлюється щодня і містить більш ніж 48 млн. статей. J-Gate в даний час індексує зміст 46426 електронних журналів з посиланнями на повний текст на їхніх сайтах.


WorldCatWorldCat - найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів на 470 мовах світу. WorldCat засновано в 1967 році Фредом Кілгуром.

База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек зі 170 країн світу в рамках організації OCLC.


UlrichswebUlrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) - авторитетна міжнародна база даних, яка містить опис понад 300 тисяч періодичних видань. Ulrichsweb активно використовується співробітниками електронних каталогів, бібліотек, репозитаріїв, наукометричних баз Scopus і Web of Science для отримання докладної інформації про наукові журнали.


doaj-1180x518 cЯк можна швидко і просто знайти всі українські наукові журнали в базі DOAJ (Directory of Open Access Journals)?

DOAJ часто називають важливою сходинкою на шляху наукового журналу до індексації в авторитетних міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science.


Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.

ПОШУКOUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити їхню читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук. Також, відповідно до принципу роботи OUCI, в ідеалі, в майбутньому кожна позиція списку використаної літератури повинна буде містити DOI, відтак пошукова система OUCI полегшить процес перевірки джерел, що були використані у процесі написання наукових робіт.


Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 21:15

Загальна інформація


википедияВІКІПЕДІЯ

 


д ОНЛАЙН-СЕРВИС для оформлення наукових робіт відповідно до вимог ВАК України

Цей портал присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю при написанні Ваших публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт! За допомогою VAK.in.ua Ви можете швидко та легко оформити Ваш "Список використаних джерел".


"НАУКОВЦІ України" – новий інформаційний блок порталу "НАУКА України: доступ до знань".


СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

Соціальні мережі для наукових працівників [Електронний ресурс] // Бібліокур’єр : інформаційний бюлетень Наукової бібліотеки ЧНТУ. – Чернігів, 2017. - № 2-3 (19). –– С. 2-3.

Соціальні мережі для наукових працівників - необхідна складова професійного розвитку. Це інтерактивні майданчики для представників наукової спільноти з широкими можливостями для обміну думок, пошуку і створення груп зі схожими науковими інтересами, розміщення своїх публікацій і інтеграції в наукове життя академічної спільноти. Унікальне джерело інформації про наукові конференції і додаткові можливості для представників академічної спільноти. Існує ціла група спеціалізованих соціальних мереж, призначених для використання науковими працівниками.


МЕНЕДЖЕРИ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОРГАНАЙЗЕРИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Бібліографічний менеджер — це програмне забезпечення, яке допомогає збирати, зберігати та обробляти літературні посилання. Програмне забезпечення дає можливість переглядати і сортувати зібрані посилання на різні записи (автор, дата публікації, ключові слова і тощо), а також створювати бібліографію в різних стилях і додавати ті чи окремі назви на них.

Корисні посилання:


ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО АЛФАВІТУ ЛАТИНИЦЕЮ

Кабінет міністрів України своєю постановою від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Постанова встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах.

ГОСТ 16876-71. Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита. – Введ. 1973–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – 8 с.

Даний стандарт чинний на території України. Стандарт розповсюджується на транслітерацію літер алфавітів кирилиці літерами латинського алфавіту в галузі наукової та технічної інформації та встановлює відповідність між літерами кирилівського алфавіту, які використовуються в російській, українській, білоруській, болгарській, македонській, сербсько-хорватській та монгольській мовах, та літерами латинського алфавіту.

Он-лайн транслітератор (з української мови) – он-лайн транслітерація за різними системами та стандартами: Термінологічної комісії з природничих наук (ТКПН) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Української комісії з питань правничої термінології (УКППТ), ISO 9, таблицями Постанови КМ України від 27 січня 2010 року № 55, Бібліотеки Конгресу США (ALA-LC), тощо.


мережавченихСоціальна мережа вчених Scientific Social Community об'єднує більше ніж 40.000 вчених з різних країн. Проект надає сервіси для моніторингу грантів, конференцій, наукових вакансій, журналівї, а також можливості для пошуку партнерів для наукових досліджень.

Пропонує повнотекстовий пошук по архівах 658 журналів: ПошукВАК - пошук по українським ВАКівским журналам.


иссл

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Колекція цифрових інструментів розроблена, щоб допомогти вченим знайти та ознайомитися з мільйонами наукових статей. Пошукові системи і довідники допоможуть Вам швидко знайти Ваші статті і залишатися в курсі нових надходжень. Інструменти візуалізації полегшують процес читання, допомагаючи Вам зручно гортати сторінки.


сокращениеСПИСОК НАЙПОПУЛЯРНІШИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ПОСИЛАНЬ:


удкУНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (УДК)

— бібліотечна класифікація документів.


JEL-Code-GuideJEL Classification

Наукові статті в галузі економіки прийнято класифікувати відповідно до класифікації Американської економічної асоціації, так званої класифікації JEL за абревіатурою журналу, який видається асоціацією Journal of Economic Literatureruen. Класифікація, зокрема, використовується EconLitruen - базою даних економічних публікацій з 1886 року. Класифікація включає 20 основних категорій. Будь-яка основна категорія включає категорії другого рівня, які, в свою чергу містять категорії третього рівня.


 

 

Останнє оновлення: Понеділок, 30 грудня 2019, 11:28

Педагогічні науки: наукові фахові видання України у вітчизняних та міжнародних базах даних

Українські видання* в галузі педагогічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 15.10.2019).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п'ять років від дати включення.

Назва видання / Засновник (cпівзасновники)ISSNДата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 978-966-1 15.04.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання мистецької освіти та виховання Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання мистецької педагогіки Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія - 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання природничо-математичної освіти Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка - 22.12.2016

Категорія "В"
 
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 2073-4379 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ "Джерело" ІПРІ НАНУ
Витоки педагогічної майстерності Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка ISSN (Print) 2045-146X 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет ISSN (Print) 1997-9266
ISSN (On-line) 1997-9274
13.07.2015

Категорія "В"
РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка - 04.07.2014

Категорія "В"
Polska Bibliografia Naukowa, Перелік наукових видань (Росія), РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» Приватний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» ISSN (Print) 2222-5501 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal Житомирський державний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2076-6173 21.12.2015

Категорія "В"
РІНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, CiteFactor та Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Запорізького національного університету (Серія: педагогічні науки) ДВНЗ «Запорізький національний університет» - 12.05.2015

Категорія "В"
IIJIF, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 2309-8082 21.12.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, CEJSH, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія» Київський національний лінгвістичний університет ISSN (Print) 2412-9283
ISSN (On-line) 2518-1408
15.03.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка» Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 1728-2322 11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ISSN (Print) 1995-0519
ISSN (On-line) 2072-8263
18.12.2018

Категорія "Б"
Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Index Copernicus, Polish Scholarly Bibliography, Infobase Index, Inspec, Open Academic Journals Index, Google Scholar, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, РБД "Україніка наукова"
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ISSN (Print) 2227-2844 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ISSN (Print) 2078-4643 07.10.2015

Категорія "В"
Ulrich's periodicals directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія педагогічнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2078-5526 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія Національний авіаційний університет ISSN (Print) 2411-264Х 13.03.2017

Категорія "В"
Simle Search Metadata (SSM), Elibrary.ru, Scientific and Technical Library of the NAU, WorldCat (OAIster), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (серія: педагогічні науки) Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ISSN (Print) 2518-7465 07.05.2019

Категорія "В"
 
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Педагогічні науки») ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ISSN (Print) 2218-7650 22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 0453-8048 11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 2227-8877 11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету (серія: педагогічні науки) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ISSN (Print) 2076-586Х 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка (серія: педагогічні науки) Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка - 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт) Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка ISSN (Print) 2518-7465 11.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Всеукраинский научно-практический журнал «Директор школы, лицея, гимназии». All Ukrainian scientific-practical magazine Principal of School Liceum Gymnasium Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація «Всеукраїнський центр сприяння суспільному розвиткуімені Миколи Пирогова» - 06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» - 10.10.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гірська школа Українських Карпат ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ISSN (Print) 1994-4845
ISSN (On-line) 2415-7147
25.01.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманізація навчально-виховного процесу ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» - 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ISSN (Print) 2308-5126 07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Духовність особистості: методологія, теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ISSN (Print) 2220-6310 28.12.2017

Категорія "В"
Index Copernicus International, OAJI, Ulrich’s Periodical Directory, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Естетика і етика педагогічної дії Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Полтавський національний педагогічний університет В. Г. Короленко ISSN (Print) 2226-4051 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Європейські педагогічні студії Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, громадянин України - Андрущенко В.П. - 22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди ISSN (Print) 2312-1548
ISSN (On-line) 2312-8801
21.12.2015

Категорія "В"
Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, ERIH PLUS, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць /педагогічні науки/Херсонський державний університет - 09.03.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського Міністерства оборони України - 14.02.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки АПН України ISSN (Print) 2309-9763 21.12.2015

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні» Рівненський державний гуманітарний університет ISSN (Print) 2411-4553 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Теорія і методика хортингу» Інститут проблем виховання НАПН України, Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація хортингу» ISSN (Print) 2410-5317 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка - 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 2307-4507 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2307-4906 15.10.2019

Категорія "Б"
CrossRef; Google Scholar; Index Copernicus; WorldCat; Українська науково-освітня мережа УРАН; РБД «Україніка наукова»; Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» - 22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Здоров’я, спорт, реабілітація Здоровье, спорт, реабилитация Health, sport, rehabilitation Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди ISSN (Print) 2520-2677
ISSN (On-line) 2520-2685
04.04.2018

Категорія "Б"
ROAD, Index Copernicus, Open AIRE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерні та освітні технології Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ISSN (Print) 2307-9770 07.11.2018

Категорія «Б»
Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інноваційна педагогіка Innovate Pedagogy ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» ISSN (Print) 2311-5491 04.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Іноземні мови Київський національний лінгвістичний університет, ТОВ «Видавництво «Ленвіт» ISSN (Print) 1817-8510 15.03.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційні технології і засоби навчання Информационные технологии и средства обучения Informational Technologies and Learning Tools Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» ISSN (Print) 2076-8184 18.12.2018

Категорія "А"
Україніка наукова, eLibrary.ru, Index Copernicus, African Quality Centre for Journals, Universal Impact Factor, CiteFactor, Directory of Open Access Journals, Academic Journals Database, Directory Of Research Journal Indexing, BASE, Journals for Free, OneSearch, PBN Polska Bibliografia Naukowa, Sjournals Index, WorldCat, ULRICHSWEB, Electronic Journals Index, NewJour, Journal finder, Petra Christian University Journal Directory, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційні технології в освіті Информационные технологии в образовании Information Technologes in Education Херсонський державний університет, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ISSN (Print) 1998-6939 ISSN (On-line) 2306-1707 13.07.2015

Категорія "В"
Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, CrossRef, РІНЦ, Index Copernicus International S.A., РБД "Україніка наукова", Universal Impact Factor, CiteFactor, Directory Of Research, Journal Indexing, Google Scholar, Advanced Sciences Index (ASI), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polska Bibliografia Naukowa, InfoBase Index, Electronic Journals Library, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історико-педагогічний альманах Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2307-4833 06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютер у школі та сім’ї Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ «Редакція науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї» ISSN (Print) 2307-9851 29.09.2014

Категорія "В"
РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2313-2094 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Медична освіта ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ДВНЗ «Ужгородський національний університет» ISSN (Print) 1681-2751
ISSN (On-line) 2414-5998
24.10.2017

Категорія "В"
CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, JournalTOCs, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мистецтво та освіта Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України ISSN (Print) 2308-8885 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент ПВНЗ «Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі» - 29.12.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Молодь і ринок Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2308-4634 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика Національна академія педагогічних наук України, Інститут психологіїім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України ISSN (Print) 2309-3935 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука і освіта ДЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського» ISSN (Print) 2311-8366 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукова скарбниця освіти Донеччини Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Донецький національний університет - 29.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукове сходження ScienceRise ПП «Технологічний центр», Харківська медична академія післядипломної освіти, Національний фармацевтичний університет, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ISSN (Print) 2313-8416 ISSN (On-line) 2313-6286 21.12.2015

Категорія "В"
IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities Ізмаїльський державний гуманітарний університет - 10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Інститут професійно-технічної освіти НАПН України ISSN (Print) 2223-5752 10.10.2013

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка (Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка) Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка) - 04.07.2014 (зі змінами від 21.12.15 № 1328)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки Научный вестник Летной академии. Серия: Педагогические науки Scientific Bulletin of Flight Academy. Section of Pedagogical Sciences Національний авіаційний університет ISSN (Print) 2522-1477 04.04.2018

Категорія "В"
УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ISSN (Print) 2219-5203 07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ISSN (Print) 2078-2128 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» Мукачівський державний університет ISSN (Print) 2413-3329 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія Національний університет біоресурсів і природокористування України ISSN (Print) 2222-8624
ISSN (On-line) 2413-5321
12.05.2015

Категорія "В"
Polska Bibliografia Naukowa, eLIBRARY, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського» - 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (педагогічні науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 1729-360X 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» - 09.03.2016

Категорія "В"
РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Компютерно-орієнтовані системи навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2311-2220 07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. (Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 07.10.2015 (зі змінами від 09.03.2016 № 241)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практикиНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ISSN (Print) 2310-0893 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2311-5491 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2519-4623 22.12.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у вищій і середній школі Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки (серія педагогічні та історичні науки) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Бердянський державний педагогічний університет - 18.12.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ISSN (Print) 2415-7872
ISSN (On-line) 2415-7880
07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки кафедри педагогіки. Научные записки кафедры педагогики. Scientific notes of the pedagogical department Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради ISSN (Print) 2074-8167 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя - 07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ISSN (Print) 2311-6382
ISSN (On-line) 2415-3605
15.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Research Bible,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та інші
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 25.01.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці(серія: педагогіка) Чорноморський державний університет імені Петра Могили ISSN (Print) 2311-0287 21.12.2015

Категорія "В"
Ulrisch's Periodicals Directory, РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» ISSN (Print) 2077-6780 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), Благодійний фонд імені Антона Макаренка ISSN (Print) 1609-8595
ISSN (On-line) 2412-0774
06.03.2015

Категорія "В"
Index Copernicus, РИНЦ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нова педагогічна думка Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Рівненський державний гуманітарний університет - 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Новий колегіум Новый коллегиум New collegium Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди ISSN (Print) 1562-529X 04.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нові технології навчання ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»   24.10.2017

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Обрії Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України ISSN (Print) 2308-6386 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – Науково-методичний збірник. –Київ Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України ISSN (Print) 2313-4011 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта та педагогічна наука. Education and Pedagogical Sciences ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ISSN (Print) 2227-2747
ISSN (On-line) 2227-281Х
04.07.2014

Категорія "В"
Ulrich’s Periodicals Directory, РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта та розвиток обдарованої особистості Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України - 04.07.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітній дискурс: збірник наукових праць Образовательный дискурс: сборник научных трудов Ausbildungs diskurs: sammlung der wissenschaftlichen werke Dyskurs edukacyjny: zbior prac naukowych Le discours educative: Recueil des travaux scientifiques ПП «Видавництво «Гілея», Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2522-9699
ISSN (On-line) 2616-5007
04.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітній простір України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітологія/Oświatologia Київський університет імені Бориса Грінченка ISSN (Print) 2226-3012
ISSN (On-line) 2412-124X
04.07.2014

Категорія "В"
Index Copernicus, РИНЦ, InfoBase Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Особлива дитина: навчання і виховання Exceptional child: teaching and upbringing Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса» ISSN (Print) 2312-2781 21.12.2015

Категорія "В"
International Scientific Indexing, The Global Impact Factor, Journal Index , Academic Search Premier, ERIHPlus, EBSCO Education Source, Index Copernicus, MIAR, ResearchBib, WorldCat, Citefactor, Google scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогіка безпеки Вінницький національний технічний університет ISSN (Print) 2524-1079
ISSN (On-line) 2524-1087
28.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогіка та психологія Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди - 29.12.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах Класичний приватний університет ISSN (Print) 1992-5786 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. Сковороди ISSN (Print) 1818-9172
ISSN (On-line) 1818-9210
06.11.2014

Категорія "В"
Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)]; DOAJ; ROAD; ERICH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences); WorldCat; SHERPA/RoMEO; Open Science Directory (EBSCO information services); PBN (Polish Scholarly Bibliography); INDEX COPERNICUS; РИНЦ; Киберленинка, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка - 13.07.2015

Категорія "В"
Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічна теорія і практика ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Вища школа бізнесу у Домброві Гурнічій (Польща), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ISSN (Print) 2219-438X 24.10.2017

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічний альманах Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради - 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічний дискурс Інститут педагогіки АПН України,Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ISSN (Print) 2309-9127
ISSN (On-line) 2313-8769
06.03.2015

Категорія "В"
Research Bible, Universal Impact Factor, CiteFactor, OAJI, РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічний процес: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка ISSN (Print) 2078-1687
ISSN (On-line) 2412-0154
06.03.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічний часопис Волині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки - 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи Інститут обдарованої дитини НАПН України - 29.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічні науки Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка ISSN (Print) 2075-1478 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка ISSN (Print) 2312-5993 07.10.2015

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порівняльна професійна педагогіка Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Хмельницький національний університет ISSN (On-line) 2353-9518 28.12.2017

Категорія "В"
Cabell’s Directory, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Microsoft Academic Search, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порівняльно-педагогічні студії Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2306-5532
ISSN (On-line) 2312-1904
13.07.2015

Категорія "Б"
CiteFactor (Academic Scientific Journals); Directory of Research Journals Indexing; Universal Impact Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми інженерно-педагогічної освіти Українська інженерно-педагогічна академія ISSN (Print) 2074-8922 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РІНЦ, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory
Проблеми освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»   24.10.2017

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми підготовки сучасного вчителя Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2307-4914 15.10.2019

Категорія "Б"
CrossRef , Index Copernicus, WorldCat, УРАН, РБД «Україніка наукова», BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми сучасного підручника Проблемы современного учебника Problems of a Modern Textbook (Проблеми сучасного підручника) Інститут педагогіки НАПН України ISSN (Print) 2411-1309 17.01.2014 (зі змінами від 29.09.14 № 1081)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Професійна освіта: методологія, теорія та технології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ISSN (Print) 2415-3729
ISSN (On-line) 2415-3737
09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Професійна освіта: проблеми і перспективи Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» ISSN (Print) 2411-6238
ISSN (On-line) 2411-3425
10.10.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» ISSN (Print) 978-966-7 04.07.2014


Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2307-4922 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Рідна школа Міністерство освіти і науки України ISSN (Print) 0131-6788 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціальна педагогіка: теорія та практика ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ISSN (Print) 1817-3764 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - 21.12.2015 (зі змінами від 24.10.17 № 1413)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Інститут проблем виховання НАПН України ISSN (Print) 2308-3778
ISSN (On-line) 2411-0361
12.05.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, ERIH PLUS, CiteFactor, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретичні питання культури, освіти та виховання Київський національний лінгвістичний університет - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретична і дидактична філологія (серія: педагогіка) ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ISSN (Print) 2309-1517
ISSN (On-line) 2415-3656
16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія і практика управління соціальними системами Теория и практика управления социальными системами Practice of Social Systems Management Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ISSN (Print) 2078-7782 09.03.2016

Категорія "В"
Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія та методика навчання та виховання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди ISSN (Print) 2312-0657
ISSN (On-line) 2312-8046
12.05.2015

Категорія "В"
Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія та методика фізичного виховання ТОВ «ОВС» ISSN (Print) 1993-7989
ISSN (On-line) 1993-7997
15.10.2019

Категорія "Б"
DOAJ, Crossref, ROAD, WorldCat, EBSCO, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українська полоністика Житомирський державний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2220-4555 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український педагогічний журнал Украинский педагогический журнал Ukrainian Educational Journal Інститут педагогіки НАПН України ISSN (Print) 2411-1317
ISSN (On-line) 2411-7420
07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. Сковороди ISSN (Print) 2075-5279
ISSN (On-line) 2223-2125
06.11.2014

Категорія "В"
Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)]; CAB Abstract; DOAJ; ROAD; ERICH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences); WorldCat; SHERPA/RoMEO; Open Science Directory (EBSCO information services); PBN (Polish Scholarly Bibliography); Scilit (A database of scientific & scholarly literature); Index Copernicus; РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), BASE; Academic Journals Database; CORE; OAJI (Open Academic Journals Index); AcademicKeys; academia.edu
Фізико-математична освіта Physics and mathematics education Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ISSN (Print) 2413-1571
ISSN (On-line) 2413-158X
18.12.2018

Категорія "Б"
CiteFactor, Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa, Research Bible, DAIJ, InfoBase Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та інші
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 2220-7481
ISSN (On-line) 2410-2156
12.05.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, eLIBRARY (РІНЦ), Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, РБД "Україніка наукова", Cite Factor, Universal Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, International Committee of Medical Journal Editors, Research Bible, International Scientific Indexing, Information Matrix for the Analysis of Journals, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 18:46

Технічні науки: фахові видання України у вітчизняних та міжнародних базах даних

Українські видання* з технічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 15.10.2019).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п'ять років від дати включення.

Назва видання / Засновник (співзасновники) ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін) Категорія
Бази даних
Art and Design Київський національний університет технологій та дизайнуISSN (Print) 2617-0272
ISSN (On-line) 2617-0280
16.07.2018
(зі змінами від 07.11.18 № 1218)

Категорія «Б»
Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, WorldCat, eLibrary.ru, Index Copernicus, Research Bible, SJIF, PBN, JIF, OAJI, InfoBase Index, ISI, UIF, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Chemistry & Chemical Technology
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 1996-419611.07.2019

Категорія "А"
Scopus database, Chemical Abstracts Service (CAS databases), Index Copernicus Value (ICV), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Computational Problems of Electrical Engineering
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 2224-0977
ISSN (On-line) 2309-4834
04.07.2013

Категорія "В"
Directory of Open Accsess Journals, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Innovative Biosystems and Bioengineering Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»ISSN (On-line) 2616-177X16.07.2018

Категорія «Б»
DOAJ; ROAD; CNKI Scholar; Public Knowledge Project Index; JournalTOCs; WCOSJ; Vifabio; EZB; Zeitschriftendatenbank; Polska Bibliografia Naukowa; Index Copernicus; Bielefeld Academic Search Engine; OpenAir; WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Information technology and security (інформаційні технології та безпека) ДЗ «Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2411-1031
ISSN (On-line) 2518-1033
16.05.2016
(зі змінами від 07.11.18 № 1218)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), BASE, DRJI, WorldCat
Journal of Hydrocarbon Power Engineering
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 2311-139913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Mechanics and Advanced Technologies (Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: машинобудування Journal of Mechanical Engineering the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute») Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2305-9001 ISSN (On-line) 2409-596606.11.2014 (зі змінами від 11.07.17 № 996)

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ, Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, DAOJ, WorldCat, BASE, EBSCO, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Shipbuilding and Marine Infrastructure
Судостроение и морская инфраструктура

Академія наук суднобудування України, Міжнародна Академія морських наук, технологій та інновацій, ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова»
ISSN (Print) 2409-385812.05.2015

Категорія "В"
eLIBRARY.ru., Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ukrainian Food Journal
Національний університет харчових технологій
ISSN (Print) 2304-974X
ISSN (On-line) 2313-5891
15.03.2018

Категорія "А"
Index Copernicus International (free),
DOAJ (free), Ulrichs Web, EBSCO,
Google Scholar, DRJI,
Universal Impact Factor, Global Impact Factor, Cabi Full Text, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Ukrainian Journal of Food Science
Національний університет харчових технологій
ISSN (Print) 2310-1008 -04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
ISSN (Print) 1727-733711.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International (free),
Google Scholar,
eLIBRARY.RU, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів
Одеська національна академія харчових технологій
ISSN (Print) 2312-3125
ISSN (On-line) 2312-931X
11.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International (free), DOAJ (free),
Base-Search.Net (free),
Universal Impact Factor,
eLIBRARY.RU,
Ulrichs Web, EBSCO, Google Scholar,
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автоматизация судовых технических средств Національний університет «Одеська морська академія»ISSN (Print) 1819-329304.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології Харківський національний автомобільно-дорожній університетISSN (Print) 2226-926629.12.2014

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автомобільний транспорт
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ISSN (Print) 2219-8342
ISSN (On-line) 2309-981Х
11.07.2019

Категорія "Б"
eLIBRARY,
CYBERLENINKA,
ВИНИТИ, DOAJ,
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автомобільні дороги і дорожнє будівництво Національний транспортний університет-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автошляховик України Автодорожник Украины ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна, Національний транспортний університетISSN (Print) 0365-839210.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Аграрний вісник Причорномор’я Одеський державний аграрний університет-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Агрологія Agrology (Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University) Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетISSN (Print) 2617-6106
ISSN (On-line) 2617-6114
04.04.2018
(зі змінами від 07.11.18 № 1218)
Категорія "В" Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»ISSN (Print) 1560-895616.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ, УРЖ "Джерело" (ІПРІ НАН України), WorldCat, OpenAIRE
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий. Actual problems automation and informational technologies Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2312-119X11.07.2017

Категорія "В"
OAJI, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Безпека інформації
Національний авіаційний університет
ISSN (Print) 2225-5036
ISSN (On-line) 2411-071X
11.07.2019

Категорія "Б"
eLIBRARY.RU,
Ulrichs Web, EBSCO,
WorldCat(OAIster), SSM,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Біоніка інтелекту Бионика интеллекта Bionics of Intelligence Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 0555-265611.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство аграрної політики УкраїниISSN (Print) 2078-991207.10.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY.ru, EBSCO,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біотехнологія Биотехнология Biotechnology Biotechnologia Acta Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН УкраїниISSN (Print) 2410-7751
ISSN (On-line) 2410-776X
28.12.2017

Категорія "Б"
CrossRef, DOAJ, CAS, OAJI, JournalTOCs, Index Copernicus, SIS, Ciberleninka, ResearchBib, WorldCat, ProQuest, EBSCO, Citefactor, e-LIBRARY, Ciberleninka, РБД "Джерело", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Будівельне виробництво Строительное производство ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 0135-170216.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка
ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Київський національний університет будівництва та архітектури
-29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Будівельні матеріали та вироби Строительные материалы и изделия ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Акціонерне товариство «Київміськбудматеріали»-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2409-260616.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник аграрної науки Причорномор’я Ukrainian Black Sea region agrarian science Миколаївський національний аграрний університетSSN (Print) 2313-092X
ISSN (On-line) 2411-9199
11.07.2019

Категорія "Б"
Journal Factor, DRJI, OAJI, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib, IJIFACTOR, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування Національний університет водного господарства та природокористування-28.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Високі технології машинобудуванняНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-767716.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вібрації в техніці та технологіях Вінницький національний аграрний університет-21.12.2015

Категорія "В"
Index Copernikus, РИНЦ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
ISSN (Print) 2071-107715.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"
Відновлювана енергетика Інститут відновлюваної енергетики НАН УкраїниISSN (Print) 1819-805813.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Військово-технічний збірник
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України
-11.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Вінницького політехнічного інституту
Вінницький національний технічний університет
ISSN (Print)1997-9266
ISSN (On-line) 1997-9274
11.07.2019

Категорія "Б"
OPEN JORNAL SYSTEM, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник двигунобудування Запорізький національний технічний університет, ВАТ«Мотор Січ», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»ISSN (Print) 1727-021921.12.2015

Категорія "В"
ВИНИТИ, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпровського університету. Серія: механика (Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка неоднорідних структур) (Вісник Дніпропетровського університету. Серія: механіка) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (Print) 2312-2897 ISSN (On-line) 2415-730913.07.2015 (зі змінами від 13.03.17 № 374) (зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "В"
OAJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2409-405621.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії Донбаська державна машинобудівна академіяISSN (Print) 1993-832204.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ISSN (Print) 1814-329606.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки Житомирський державний технологічний університетISSN (Print) 1728-426007.11.2018

Категорія "Б"
WorldCat ; BASE ; eLibrary,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник інженерної академії України
Інженерна академія України
-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1812-540907.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-227613.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design
Серія "Технічні науки"

Київський національний університет технологій та дизайну
ISSN (Print) 1813-679618.12.2018

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, WorldCat, РИНЦ, Index Copernicus, Research Bible, Scientific Journal Impact Factor, Polish Scholarly Bibliography, Journals Impact Factor, Open Academic Journals Index, InfoBase Index, International Scientific Indexing, Universal Impact Factor, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоISSN (Print) 1995-0519
ISSN (On-line) 2072-8263
07.11.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ «Джерело», РЖ ВІНІТІ (РАН), Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Index Copernicus, Polish Scholarly Bibliography, Infobase Index, Inspec, OAJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services
Вісник Криворізького національного університету ДВНЗ «Криворізький національний університет»ISSN (Print) 2306-545111.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Index Copernicus, Research Bible, Academic Keys, УРЖ «Джерело», Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського національного аграрного університету. (агроінженерні дослідження) Львівський національний аграрний університет-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського національного аграрного університету. (архітектура і сільськогосподарське будівництво) Львівський національний аграрний університет-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча Львівська комерційна академія-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник машинобудування та транспорту Вінницький національний технічний університетISSN (Print) 2415-3486
ISSN (On-line) 2413-4503
11.07.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного авіаційного університету Національний авіаційний університетISSN (Print) 1813-1166
ISSN (On-line) 2306-1472
10.05.2017

Категорія "В"
CrossRef, EBSCO, Elibrary.ru, DOAJ, CAS, Index Copernicus Journals Master List, DRJI, Universal Impact Factor, SSM, Research Bible, Sjournals Index, WorldCat, BASE, JournalTOCs, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та інші
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія «Гірництво» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ЗАТ «Експериментально-промислова технологія вибухових робіт»ISSN (Print) 2079-5688
ISSN (On-line) 2519-2167
22.12.2016

Категорія "В"
Citefactor, BASE, WorldCat, OAJI, Universal Impact Factor, OpenAIRE, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Інформатика, управління та обчислювальна техніка
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ISSN (Print) 0135-172904.07.2013

Категорія "В"
DOAJ, РІНЦ,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Серія: приладобудування.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
ISSN (Print) 0321-221129.12.2014

Категорія "В"
eLIBRARY.ru., Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
ISSN (Print) 0203-658413.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, DOAJ, Index Copernicus International, OCLC WorldCat, EBSCO, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Соционет, CYBERLENINKA, BASE, Search Metadata, DRJI, Journal Tables of Content, Science Gate, Journal Database, Ulrich's Periodicals Directory, "Джерело" ІПРІ НАНУ, ВИНИТИ РАН, РИНЦ
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (серія: Автомобіле- та тракторобудування) Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Автомобиле- и тракторостроение) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-684007.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування) Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-774Х07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології) Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Системный анализ, управление и информационные технологии) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»-07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету«Харківський політехнічний інститут» (серія: Хімія, хімічна технологія та екологія) Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Химия, химическая технология и экология) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»-07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного транспортного університету
Національний транспортний університет
ISSN (Print) 2308-664513.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), eLibrary.ru
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія Електроенергетичні та електромеханічні системи
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
Серія "Інформатизація вищого навчального закладу"
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
Серія "Інформаційні системи та мережі"
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049912.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049906.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
Cерія «Комп’ютерні системи та мережі»
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049906.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія Радіоелектроніка та телекомунікації
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Теорія і практика будівництва
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного морського університету Одеський національний морський університет-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури Одеська державна академія будівництва та архітектури-13.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Полтавської державної аграрної академії
Полтавська державна аграрна академія
-06.11.2014

Категорія "В"
Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Приазовського державного технічного університету Cерія: «Технічні науки»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ISSN (Print) 2225-673313.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Хімія» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2310-128811.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Сумського національного аграрного університету (Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів)
Сумський національний аграрний університет
-29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник сучасних інформаційних технологій Herald of Advanced Information Technology Вестник современных информационных технологий Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2663-0176
ISSN (On-line) 2663-7731
07.05.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Academia.edu, ROAD, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляISSN (Print) 1998-792721.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Тернопільського національного технічного університету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ISSN (Print) 1727-710815.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М.Францевича Громадська організація «Українське матеріалознавче товариство ім. І.М.Францевича», Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 2310-968822.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Університету «Україна» Серія : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
-06.11.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету (серія: Прикладна математика. Інформатика)
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ISSN (Ptint) 2076-588612.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова", Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ISSN (Ptint) 2219-554811.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
eLIBRARY, CYBERLENINKA,
ВИНИТИ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (технічні науки) Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаISSN (Print) 5-7987-0176X09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Херсонського національного технічного університету Херсонський національний технічний університетISSN (Print) 2078-448111.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки
Хмельницький національний університет
ISSN (Print) 2307-5732ISSN
(On-line) 2226-9150
04.07.2014

Категорія "В"
Index Copernicus International,
eLIBRARY, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Вестник Черкасского государственного технологического университета Черкаський державний технологічний університетISSN (Print) 2306-4412
ISSN (On-line) 2306-4455
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісті Донецького гірничого інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 1999-981X11.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести. Water and water purification technologies. Scientific and technical news Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України, ТОВ Українська спілка фахівців в галузі очистки водиISSN (Print) 2521-151X18.12.2018

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Crossref, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Technical Sciences» Таврійський національний університет імені В.І.ВернадськогоISSN (Print) 1606-372128.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геодинаміка Національний університет «Львівська політехніка», Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариствоISSN (Print) 1992-142Х16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геоінформатика. Геоинформатика. Geoinformatika Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН УкраїниISSN (Print) 1684-218909.03.2016

Категорія "В"
WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, Research Bible, GeoRef database, РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геотехническая механика
Інститут технічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
ISSN (Print) 1607-4556
ISSN (On-line) 2309-6004
06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гірнича електромеханіка та автоматика ДВНЗ «Національний гірничий університет»ISSN (Print) 0201-781416.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гірничий вісник ДВНЗ «Криворізький національний університет»ISSN (Print) 2306-543504.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2312-659010.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory, EnergiVillage, ResearchBible, Gif, Ingenta, SIS, GeoBase, getCITED
Двигатели внутреннего сгорания Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 0419-871921.12.2015

Категорія "В"
ВИНИТИ, Ulrisch`s Periodicals Directory (New Jersey, USA); WorldCat; DOAJ; DRIVER; BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Доповіді Національної академії наук України Доклады Национальной академии наук Украины. Reports of the National Academy of Siences Ukraine Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1025-641507.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дороги і мости ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна»-21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Досягнення у кіберфізичних системах Advances in Cyber-Physical System Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2524-038204.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічна безпека Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоISSN (Print) 2073-505716.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРД "Джерело", Ulrich's Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Index Copernicus, Infobase Index, Open Academic Journals Index, CiteFactor
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічна безпека та природокористування Київський національний університет будівництва і архітектури; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН УкраїниISSN (Print) 2411-404922.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічні науки
ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Академія екологічних наук України
-26.05.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічні проблеми Environmental ProblemsНаціональний університет «Львівська політехніка», Одеський державний екологічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Вінницький національний технічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2414-595511.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологія та промисловість. Экология и промышленность
ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»
ISSN (Print) 2311-584Х13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електрифікація транспорту
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
ISSN (Print) 2307-422104.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаISSN (Print) 2223–5620
ISSN (On-line) 2411–1554
09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електромеханічні і енергозберігаючі системи Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоISSN (Print) 2072-2052
ISSN (On-line) 2074-9937
07.11.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРД "Джерело", ВІНІТІ (Російська академія наук), Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, CiteFactor, Polish Scholarly Bibliography, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, eLIBRARY (РИНЦ)
Електроніка та інформаційні технології Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2224-087X
ISSN (On-line) 2224-0888
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електроніка та зв'язок
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
ISSN (Print) 1811-451206.03.2015 (зі змінами від 07.10.2015 № 1021)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електроніка та системи управління Electronics and Control Systems Національний авіаційний університетISSN (Print) 1990-554824.05.2018

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електронне моделювання Электронное моделирование Electronic modeling Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН УкраїниISSN (Print) 0204-357224.05.2018

Категорія "Б"
Index Copernicus International, CrossRef, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Computer and Information Systems Abstracts, INIS Collection, Inspec, e-LIBRARY, ВІНІТІ РАН
Електротехніка і електромеханіка. Электротехника и электромеханика. Electrical engineering & Electromechanics Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України»ISSN (Print) 2074-272X
ISSN (On-line) 2309-3404
18.12.2018

Категорія "А"
Ulrich’s Periodical Directory, OCLC WorldCat, EBSCO Publishing INC, Index Copernicus, РИНЦ, УРЖ "Джерело", ВІНІТІ РАН, Google Академія, DOAJ, DRIVER, BASE, DRJI, КіберЛенінка, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Polska Bibliografia Naukowa, Universal Impact Factor, OAJI, SCIARY, OpenAIRE, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), GIF, Information Matrix For The Analysis Of Journals – MIAR, Advanced Sciences Index (ASI), AcademicKeys, Index Scientific Journals (Sjournals Index), Journals Impact Factor (JIFACTOR), ROAD, Open Science Directory, British Library's Electronic Table of Contents (ETOC), InfoBase Index, GetInfo TIB, GBV / GVK (Gemeinsamer Bibliotheksverbund / Gemeinsamer Verbundkatalog), Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP) (Italian Catalogue of Periodicals), Global Impact Factor, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електротехніка та електроенергетика Запорізький національний технічний університетISSN (Print) 1607-676121.12.2015

Категорія "В"
ВИНИТИ (РАН), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаISSN (Print) 2311-076721.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енергетика та системи керування Energy Engineering and Control System Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2411-8028 ISSN (On-line) 2415-728715.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), CrossRef
Енергетика: економіка, технології, екологія. Энергетика: экономика, технологии, экология Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 1813-5420
ISSN (On-line) 2308-7382
22.12.2016

Категорія "В"
УРЖ "Джерело" (ІПРІ НАН України), РІНЦ (eLibrary.ru), OAJI, WorldCat, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, Academic Journal Index, International Institute of Organized Research (I2OR), Academic Keys, General Impact Factor, DRJI, Scientific Indexing Services, Cosmos impact factor, Infobase Index, Real Time Impact Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енергоефективність в будівництві та архітектурі
Київський національний технічний університет будівництва і архітектури
ISSN (Print) 2310-051606.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енерготехнології та ресурсозбереження. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Energy Technologies and Resource Saving Національна академія наук України, Інститут газу НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій НАН УкраїниISSN (Print) 2413-772328.12.2017

Категорія "В"
РЖ «Джерело», ВІНІТІ РАН, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал інженерних наук
Сумський державний університет
ISSN (Print) 2312-249807.11.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, ISSUU, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал обчислювальної та прикладної математики Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП «ТВ і МС»ISSN (Print) 0868-691207.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин Кіровоградський національний технічний університет-21.12.2015
(зі змінами від 07.11.18 № 1218)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Залізничний транспорт України АТ «Укрзалізниця» філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту»ISSN (Print) 2311-406111.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Захист інформації Защита информации Ukrainian Information Security Research Journal Національний авіаційний університетISSN (Print) 2221-5212
ISSN (On-line) 2410-7840
15.03.2019

Категорія "Б"
WorldCat, Ulrichsweb Global Serials Directory, eLibrary.ru, BASE, Simple Search Metadata (SSM), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збагачення корисних копалин
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
ISSN (Print) 0135-232615.04.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2519-481X16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій
Державний університет телекомунікацій Міністерства оборони України
-06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) Військова академія (м. Одеса)ISSN (Print) 2313-750928.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2312-267607.10.2015

Категорія "В"
Directory of Open Access Journals, Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ, OCLC WorldCat, InfoBase Index, ResearchBib, Cite Factor, International Institute of Organized Research,JournalTOCs, GIF, OAJI, CyberLeninka, Universal Impact Factor, Advanced Science Index, Directory of Research Journals Indexing, ScholarSteer, Copas, WorldWideScience.org, Biblioteca universia, Knowledge Services Group, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник Державного університету інфраструктури та технологій Серія Транспортні системи і технології (Збірник
наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Транспортні системи і технології")

Державний університет інфраструктури та технологій
-29.12.2014
(зі змінами від 04.04.18 № 326)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
-06.11.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Пожежна безпека»
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
ISSN (Print) 2078-666206.11.2014

Категорія "В"
Ulrich's periodicals directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації
Державний науково-дослідний інститут авіації
-14.02.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Сборник научных трудов Днепровского государственного технического университета (технические науки) Дніпровський державний технічний університет-15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), CrossRef, ResearchBib, BASE
Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень»
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
ISSN (Print) 2222-419Х, ISSN (Online) 2313-868829.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Технічні науки: управління проектами і програмами»
Донецький державний університет управління
-15.04.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды. Collected papers of Institute of environmental geochemistry Національна академія наук України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національного гірничого університету ДВНЗ «Національний гірничий університет» -22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваISSN (Print) 2311-3405
ISSN (On-line) 2313-0415
11.07.2019

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Worldcat, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії УкраїниISSN (Print) 2409-747016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
-06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості
ВНЗ «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

ISSN (Print) 2412-5288-15.04.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України
ISSN (Print) 2073-7378-29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
ISSN (Print) 2409-9074
ISSN (On-line) 2518-1106
07.11.2018

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus International, ResearchBib, DRJI, Ulrich’s Periodicals Directory, Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту ДП Український державний геологорозвідувальний інститутISSN (Print) 1682-359116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Український державний університет залізничного транспортуISSN (Print) 1994-785215.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського»-28.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва Уманський національний університет садівництваISSN (Print) 0134-639315.10.2019

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Національний університет оборони України імені Івана ЧерняховськогоISSN (Print) 2304-2699
ISSN (On-line) 2304-2745
09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Зв’язок Державний університет телекомунікацій-10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Зернові продукти і комбікорми. Зерновые продукты и комбикорма. Grain Products and Mixed Fodder’s Одеська національна академія харчових технологійISSN (Print) 2313-478X
ISSN (On-line) 2411-3921
15.10.2019

Категорія "Б"
CrossRef, РИНЦ, Index Copernicus International, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Індуктивне моделювання складних систем
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
-12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерія природокористування Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаISSN (Print) 2311-182821.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерія програмного забезпечення
Національний авіаційний університет
-29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, РИНЦ, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерна геодезія Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 0130-601424.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інтегровані технології та енергозбереження. Интегрированные технологии и энергосбережения Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-536421.12.2015

Категорія "В"
Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформатика та математичні методи в моделюванні
Одеський національний політехнічний університет
ISSN (Print) 2223-5744ISSN (On-line) 2226-192325.04.2013

Категорія "В"
Україніка Наукова, РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія
Вінницький національний технічний університет
ISSN (Print) 1999-994106.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційні системи, механіка та керування Информационные системы, механика и управление Information systems, mechanics and control Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2219-380428.12.2017

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті
Українська державна академія залізничного транспорту
ISSN (Print) 1681-488612.05.2015

Категорія "В"
РІНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційно-телекомунікаційні науки. Информационно-телекоммуникационные науки. Іnformation and Telecommunication Sciences (Телекомунікаційні науки Телекоммуникационные науки Telecommunication Sciences)
Національний технічний університет України «КПІ»
ISSN (Print) 2411-297625.04.2013 (зізмінами від 06.03.2015 № 261)

Категорія "В"
Україніка наукова, ВИНИТИ РАН, Наукова періодика України, "Джерело" ІПРІ НАНУ, Google Scholar
Каталіз та нафтохімія
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
-26.05.2014

Категорія "В"

Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Квалілогія книги
Українська академія друкарства
-29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кераміка: наука і життя. Керамика: наука и жизнь Інститут технічної теплофізики НАН України, ДП «Інженерний центр «Сушка» Інституту технічної теплофізики НАН України, ТОВ «Асоціація кераміки»ISSN (Print) 2521-6694
ISSN (On-line) 2521-6708
28.12.2017

Категорія "В"
CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
Кібернетика та обчислювальна техніка. Кибернетика и вычислительная техника. Cybernetics and computer engineering
НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
ISSN (Print) 0452-991029.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кібернетика та системний аналіз. Кибернетика и системный анализ Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 0023-127421.12.2015

Категорія "В"
ВИНИТИ РАН, SCOPUS, INSPEC, Zentralblatt Math, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ACM Digital Library, Computer Science Index, CSA Environmental Sciences, EI-Compendex, Gale, INIS Atomindex, io-port.net, Mathematical Reviews, OCLC, SCImago, STMA-Z, Summon by ProQuest, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Компресорне і енергетичне машинобудування Компрессорное и энергетическое машиностроение Compressor and Power Machine Industry ТОВ «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування»ISSN (Print) 2413-4554
ISSN (On-line) 2413-4562
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютер у школі та сім’ї
Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ «Редакція науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї»
ISSN (Print) 2307-9851-

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Компьютерная математика
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
-04.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютерні засоби, мережі та системи Компьютерные средства, сети и системы Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 1817-990824.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво Луцький національний технічний університетISSN (Print) 2524-0552
ISSN (On-line) 2524-0560
16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, OAJI, РИНЦ
Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» Харківський національний університет міського господарства імені О. М. БекетоваISSN (Print) 0869-123115.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), WorldCat, DOAJ
Легка промисловість Міністерство промислової політики України, Київський національний університет технологій і дизайну, Центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловостіISSN (Print) 0135-230X13.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»ISSN (Print) 0130-9080
ISSN (On-line) 2312-9786
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання Дніпровський державний технічний університетISSN (Print) 2519-8106
ISSN (On-line) 2519-8114
16.07.2018

Категорія «Б»
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання в економіці Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, ДУ «Інститут економіка та прогнозування НАН України», Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання та інформаційні технології Mathematical Modeling and Computing Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 2312-9794
ISSN (On-line) 2415-3788
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 2308-591607.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичні машини і системи
Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
ISSN (Print) 1028-976306.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичні методи та фізико-механічні поля Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 0130-942021.12.2015

Категорія "В"
РБД "Україніка наукова", ВІНІТІ, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Машинобудування Українська інженерно-педагогічна академіяISSN (Print) 2079-174711.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металл и литье Украины Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металеві конструкції
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ISSN (Print) 1814-5566
ISSN (On-line) 1993-3517
06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металознавство та термічна обробка металів Металловедение и термическая обработка металлов ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2413-740516.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металофізика та новітні технології Металлофизика и новейшие технологии Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1024-180916.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Web of Science, Scopus, Chemical Abstracts, Eigenfactor score, Fiz Karlsruhe, INSPEC, EBSCO, Pascal, ВИНИТИ, eLIBRARY, Джерело, MedSci
Металургійна та гірничорудна промисловість Металлургическая и горнорудная промышленность Національна металургійна академія України, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка Укрметалургінформ науково-технічне агентство»ISSN (Print) 0543-574911.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, eLibrary, Scientific Indexing Services, UlrichsWEB, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металургійні процеси та обладнання
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ISSN (Print) 1816-120031.05.2015

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металургія
Запорізька державна інженерна академія
ISSN (Print) 2071-378913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Методи та прилади контролю якості
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 1993-998113.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Метрологія та прилади
Харківський національний університет радіоелектроніки, Громадська організація «Академія метрології України», ТОВ виробничо-комерційна фірма «ФАВОР, ЛТД»
-13.07.2015

Категорія "В"
Index Copernicus
Механізація та електрифікація сільського господарства ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»ISSN (Print) 0202-192707.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Механіка гіроскопічних систем Механика гироскопических систем Mechanics of gyroscopic systems Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 0203-377128.12.2017

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Механіка та машинобудування Механика и машиностроение Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Академія наук вищої школи, відділення механіки та машинобудуванняISSN (Print) 2078-776621.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія» Національний університет«Львівська політехніка»ISSN (Print) 0368-641815.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0130-103906.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства УкраїниISSN (Print) 0572-269124.10.2017

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця» Международный технико-экономический журнал «Украинская железная дорога» International technical and economic magazine «Ukrainian Railway» ТОВ «Центр інформації транспорту», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаISSN (Print) 2311-138016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мікросистеми, Електроніка та Акустика Микросистемы, Электроника и Акустика Microsystems, Electronics and Acoustics (Електроніка та зв'язок. Электроника и связь. Electronics and Communications) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)ISSN (Print) 1811-4512 ISSN (On-line) 2312-180706.03.2015 (зі змінами від 07.10.2015 № 1021) (зі змінами від 24.10.2017 № 1413)

Категорія "В"
Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib, International Citation Index OF JOURNAL IMPACT FACTOR & INDEXING, JOURNAL FACTOR, ESJI, Cosmos Impact Factor, Index Copernicus Journals Master List, CrossRef, Google Scholar
Мінеральні ресурси України (МРУ) Державна служба геології та надр України, ДП Український державний геологорозвідувальний інститутISSN (Print) 1682-721Х11.07.2016
(зі змінами від 24.05.2018 № 527)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Містобудування та територіальне планування Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2076-815Х11.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Моделювання та інформаційні технології Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН УкраїниISSN (Print) 2309-764707.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаISSN (Print) 2227-1252
ISSN (On-line) 2413-6212
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1816-523016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука і оборона
Міністерство оборони України
-29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України
ISSN (Print) 2223-456X29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та будівництво
ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій»
ISSN (Print) 2313-666906.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та виробництво ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»ISSN (Print) 2522-999004.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та інновації Наука и инновации Science and Innovation Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1815-2066
ISSN (On-line) 2413-497X
24.10.2017

Категорія "В"
Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та прогрес транспорту
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
ISSN (Print) 2307-3489, ІSSN (Online) 2307-666629.12.2014

Категорія "В"
Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DOAJ, Google Scholar, eLIBRARY.ru, Index Copernicus, DRJI, DRIVER, BASE, OCLC WorldCat, "Україніка наукова", Universia, Global Impact Factor (GIF), Scientific indexing service, SciVal, Open Academic Journals Index (OAJI), InfoBase Index, Ukrainian list of journals indexed (ULJI), Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука, технології, інновації Наука, технологии, инновации Science, technologies, innovations ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»24.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Техніка» Академія муніципального управління-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник будівництва Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва УкраїниISSN (Print) 2311-725711.07.2019

Категорія "Б"
ResearchBib DRDI CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
ISSN (Print) 1993-996513.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького (серія: харчові технології)
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
ISSN (Print) 2519-268
ISSN (On-line) 2518-1327
15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного гірничого університету Scientific Bulletin of National Mining University ДВНЗ «Національний гірничий університет» ISSN (Print) 2071-2227
ISSN (On-line) 2223-2362
11.07.2019

Категорія "А"
Scopus, Ulrich’s Web Global Serials Directory, Index Copernicus International, ResearchBib, EBSCO, VINITI, ProQuest, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ISSN (Print) 2222-861613.07.2015

Категорія "В"
Scopus, Іndex Copernicus, Web of Sciense, PІНЦ, Google Scholar, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК
Національний університет біоресурсів і природокористування України
-13.07.2015

Категорія "В"
Scopus, Іndex Copernicus, Web of Sciense, PІНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі серія «Технічні науки» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Херсонської державної морської академії Херсонська державна морська академіяISSN (Print) 2077-361713.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека Научный вестник: Гражданская защита и пожарная безопасность Scientific bulletin: Civil protection and fire safety Український науково-дослідний інститут цивільного захистуISSN (Print) 2518-177716.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові вісті КПІ KPI Science News (Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute») Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)ISSN (Print) 1810-0546 ISSN (On-line) 2519-889013.07.2015

Категорія "В"
DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, WorldCat, J-Gate, Google Scholar, Chemical Abstracts Plus (CASSI), OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Open Academic Journal Index, AcademicKeys, ResearchBib, Turkish Education İndex, Eurasian Scientific Journal Index, Cosmos Impact Factor, Miar, WCOSJ, I2OR, Scholarsteer, SIS, IIJIF, InfoBase Index, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові горизонти Scientific Horizons (Вісник Житомирського національного агроекологічного університету) Житомирський національний агроекологічний університет-07.10.2015 (зі змінами від 04.04.18 № 326)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки
Українська академія друкарства
ISSN (Print) 1998–691229.12.2014

Категорія "В"
Україніка наукова, «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку Державний університет телекомунікацій, ДП «Український науково-дослідний інститут зв’язку»ISSN (Print) 2518-768611.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові нотатки
Луцький національний технічний університет
-12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці (серія: Комп’ютерні технології)
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
ISSN (Print) 1609-774206.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 2074-263013.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»
Донецький національний технічний університет
ISSN (Print) 1680-004406.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 2075-427209.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Лісівничої академії наук України ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Громадська організація «Лісівнича академія наук України»ISSN (Print) 1991-606X09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Національного університету харчових технологій Національний університет харчових технологійISSN (Print) 2225-292411.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, EBSCOhost, CABI Full Text, Universal Impact Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.ПоповаISSN (Print) 0131-867511.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці. (серія: техногенна безпека) Чорноморський державний університет імені Петра МогилиISSN (Print) 1609-774221.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці. Научные труды Одеська національна академія харчових технологійISSN (Print) 2073-873015.10.2019

Категорія "Б"
WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів» Научно-технический журнал «Металловедение и обработка металлов» Scientific Technical Journal «Metal Science and Treatment of Metals» Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН УкраїниISSN (Print) 2073-958309.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» Національний університет цивільного захисту УкраїниISSN (Print) 2522-1892 ISSN (On-line) 2522-193018.12.2018

Категорія "Б"
Ulrichsweb Global Serials Directory, ResearchBib, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукоємні технології Національний авіаційний університетISSN (Print) 2075-0781
ISSN (On-line) 2310-5461
15.10.2019

Категорія "Б"
Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Index Copernicus International, WorldCat, BASE, Simle Search Metadata, DRJI, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нафтогазова галузь України
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 0548-141417.01.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нафтогазова енергетика
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 1993-986813.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні Запорізький національний технічний університетISSN (Print) 1607-688521.12.2015

Категорія "В"
ВИНИТИ, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нові технології в будівництві Новые технологии в строительстве ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Академія будівництва України, Київський національний університет будівництва і архітектури-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Новітні технології ПВНЗ «Університет новітніх технологій», Громадянин України – Богом’я В.І., громадянка України Бороденко Н.Д.ISSN (Print) 2524-010204.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Обработка материалов давленим Донбаська державна машинобудівна академіяISSN (Print) 2076-215128.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Озброєння та військова техніка
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
-06.11.2014

Категорія "В"
Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2410-254728.12.2017

Категорія "В"
Index Copernicus, УРЖ «Джерело», DOAJ, InfoBase Index, Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології Вінницький національний технічний університетISSN (Print) 1681-7893
ISSN (On-line) 2311-2662
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Optoelectronics and Semiconductor Тechnique Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН УкраїниISSN (Print) 0233-757707.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Перспективні технології та прилади Луцький національний технічний університетISSN (Print) 2313-535222.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
ISSN (Print) 1818-805206.11.2014

Категорія "В"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання хімії та хімічної технології Вопросы химии и химической технологии
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
ISSN (Print) 0321-4095-29.12.2014

Категорія "В"
J-Gate, Реферативний журнал хімії, Open Academic Journals Index,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Підводні технології Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2415-8550
ISSN (On-line) 2415-8569
16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Підйомно-транспортна техніка Подъёмно-транспортная техника Hebezeuge und Fordemittel Одеський державний політехнічний університет, Підйомно-транспортна академія наук УкраїниISSN (Print) 2311-0368 ISSN (On-line) 2409-104911.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН УкраїниISSN (Print) 2223-393828.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порошкова металургія Порошковая металлургия Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 0032-479516.05.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Поліграфія і видавнича справа
Українська академія друкарства
ISSN (Print) 0554-486629.12.2014

Категорія "В"
«Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України Інститут електродинаміки НАН УкраїниISSN (Print) 1727-989511.07.2019

Категорія "Б"
Україніка наукова, ВІНІТІ РАН, COMPENDEX, ELIBRARY, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету
Таврійський державний агротехнологічний університет
ISSN (Print) 2078-087729.12.2014

Категорія "В"
Україніка наукова, РІНЦ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Одеського політехнічного університету Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2076-2429
ISSN (On-line) 2223-3814
15.10.2019

Категорія "Б"
Citefactor, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CrossRef, DOAJ, EBSCO (Applied Sciences collection), ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Polish Scholarly Bibliography, Primo Central (ExLibris), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, ВІНІТІ, РИНЦ, SHERPA/RoMEO, Ulrich's Periodicals Directory, Universal Impact Factor, WorldCat, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладні аспекти інформаційних технологій Applied Aspects of Information Technology Прикладные аспекты информационных технологий Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2617-4316
ISSN (On-line) 2663-7723
07.05.2019

Категорія "Б"
Academia.edu, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми інформаційних технологій Херсонський національний технічний університетISSN (Print) 1998-7005
ISSN (On-line) 2313-0687
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, OAJI, ResearchBib, РИНЦ, DOAJ
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН УкраїниISSN (Print) 1813-358424.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми міцності Проблемы прочности Strength of Materials Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 0556-171X15.03.2019

Категорія «А»
Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ChemWeb, Current Abstracts, Earthquake Engineering Abstracts, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, INIS Atomindex, Materials Science Citation Index, OCLC, PASCAL, SCImago, Summon by Serial Solutions
Проблеми надзвичайних ситуацій Національний університет цивільного захисту УкраїниISSN (Print) 2524-022611.07.2019

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Academic Resource Index, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми програмування. Проблемы программирования. Problems in Programming Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН УкраїниISSN (Print) 1727-490709.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблемы пожарной безопасности Національний університет цивільного захисту УкраїниISSN (Print) 2304-9243
ISSN (On-line) 2304-6112
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми розвитку міського середовища Національний авіаційний університет-11.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикарпатський вісник НТШ (серія: Число)
Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет»
ISSN (Print) 2304-739929.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладні аспекти інформаційних технологій Applied Aspects of Information Technology Прикладные аспекты информационных технологий Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2617-4316
ISSN (On-line) 2663-7723
15.10.2019

Категорія "Б"
ResearchBib, Індекс Copernicus International, eLibrary, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладна геометрія та інженерна графіка
Київський національний технічний університет будівництва і архітектури
ISSN (Print) 0131-579X06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладна радіоелектроніка. Прикладная радиоэлектроника. Applied Radio Electronics Академія наук прикладної радіоелектроніки, Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 1727-129004.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладні проблеми механіки і математики. Прикладные проблемы механики и математики. Applied Problems of Mechanics and Mathematics Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 1810-302221.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2524-002128.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми загальної енергетики
НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України
ISSN (Print) 1562-896504.07.2014

Категорія "В"
ULRICHS WEB, Україніка наукова РЖ "Джерело", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми машинобудування. Проблемы машиностроения. Journal of Mechanical Engineering Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН УкраїниISSN (Print) 0131-292804.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми міцності
Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук України
ISSN (Print) 0556-171X04.07.2013

Категорія "В"
Scopus, Science Citation Index Expandded, CAS, EBSCO, CSA, INSPEC, Journal Citation Reports/Science Edition, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ChemWeb, Current Abstracts, Earthquake Engineering Abstracts, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, INISAtomindex, OCLC, PASCAL, SCImago, Summon by Serial Solutions, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми надзвичайних ситуацій Національний університет цивільного захисту УкраїниISSN (Print) 2524-022615.10.2019

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Academic Resource Index, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ISSN (Print) 2079-183612.05.2015
(зі змінами від 07.11.18 № 1218)

Категорія "В"
«Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем Житомирський військовий інститут імені С.П.КорольоваISSN (Print) 2076-154611.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми тертя та зношування
Національний авіаційний університет
ISSN (Print) 0370-219704.07.2014

Категорія "Б"
eLibrary.ru, EBSCO, WorldCat, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми трибології
Хмельницький національний університет
ISSN (Print) 2079-137229.09.2014

Категорія "Б"
eLibrary.ru, ScienceIndex, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ISSN (Print) 2312-399015.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
Продовольча індустрія АПК Національний університет біоресурсів і природокористування України, ПП «Видавниче представництво «Паралель»ISSN (Print) 2308-476609.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Продовольчі ресурси Серія : Технічні науки
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України
-04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Промислова гідравліка і пневматика Вінницький національний аграрний університет, Міжнародна громадська організація «Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики»ISSN (Print) 1994-469128.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Промислове будівництво та інженерні споруди ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського», Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»ISSN (Print) 1996-815913.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Промышленная теплотехника Промислова теплотехніка
Національна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН України
-13.07.2015

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Процеси лиття Процессы литья Casting Processes Національна академія наук України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН УкраїниISSN (Print) 0235-588409.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіоелектронні і комп’ютерні системи
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
ISSN (Print) 1814-422515.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університетISSN (Print) 1607-3274
ISSN (On-line) 2313-688X
21.12.2015

Категорія "В"
Academic Keys, ACNP, ADAT, Akademik Dizin, ARDI, BASE, CiteFactor, CNKI, COPAC, CrossRref, DIIF, DOAJ, DOI, DRJI, EBSCO, eLibrary.ru / РИНЦ, ETOC, Exlibris, EZB, GBV/GVK, GENERAL IMPACT FACTOR, GetInfo, GIF, Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, INSPEC, ISRA JIF, ISSN, JIFACTOR, Jour Informatics, Journalindex.net, JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI, Open Science Directory, Openaccessarticles, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD, Scholar Steer, Sciary, SHERPA/RoMEO, SIS, SJIF, SJournals, SSM, UIF, UINC, Ulrich’s Periodical Directory, Universia, WorldCat, WorldWideScience, ZDB, ВІНІТІ, "Джерело", "Україніка наукова", УРАН, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
Радіоелектроніка та інформатика Радиоэлектроника и информатика Radioeleкtroniса i informaticа Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 1563-006428.12.2017

Категорія "В"
Index Copernicus, OAJI, CiteFactor, eLIBRARY.ru, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіотехніка. Радиотехника. Radiotekhnika Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 0485-897224.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Реєстрація, зберігання і обробка даних Регистрация, хранение и обработка данных
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
ISSN (Print) 1560-918929.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Резание и инструменты в технологических системах Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-740516.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди Національний університет водного господарства та природокористуванняISSN (Print) 2218-187328.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 1993-997313.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Розробка родовищ
ДВНЗ «Національний гірничий університет», ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донбаський державний технічний університет, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
-15.04.2014 (зі змінами від 24.10.17 № 1413)

Категорія "А"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету Collection of Scientific Papers of DonSTU
Донбаський державний технічний університет
ISSN (Print) 2077-173829.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сверхтвердые материалы Надтверді матеріали Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН УкраїниISSN (Print) 0203-311911.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Світлотехніка та електроенергетика Харківський національний університет міського господарства імені О. М. БекетоваISSN (Print) 2079-424X
ISSN (On-line) 2415-3923
10.05.2017

Категорія "В"
WorldCat (OAIster), Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системи обробки інформації
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України
ISSN (Print) 1681-771029.12.2014

Категорія "В"
Іndex Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системи озброєння і військова техніка
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України
ISSN (Print) 1997-956829.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системи та технології Університет митної справи та фінансівISSN (Print) 2310-964504.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системи управління, навігації та зв’язку Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаISSN (Print) 2073-739424.10.2017

Категорія "В"
ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара-21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системні дослідження та інформаційні технології
Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ISSN (Print) 2308-889306.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системні технології Національна металургійна академія України ISSN (Print) 1562-994521.12.2015

Категорія "В"
Index Copernikus, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сільськогосподарські машини Луцький національний технічний університетISSN (Print) 2307-169909.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Современная электрометаллургия НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»ISSN (Print) 2415-844511.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Современные проблемы физического материаловедения Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Современные строительные конструкции из металла и древесины Одеська державна академія будівництва та архітектури-11.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Стандартизація, сертифікація, якість Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»ISSN (Print) 2307-494910.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Безопасность жизнедеятельности ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасна спеціальна техніка Современная специальная техника Modern Special Technics Державний науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія внутрішніх справ, Національний авіаційний університет-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасне промислове та цивільне будівництво
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ISSN (Print) 1819-432X
ISSN (On-line) 993-3495
06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості Харківський національний університет радіоелектроніки, ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості»ISSN (Print) 2522-981816.07.2018

Категорія «Б»
DOAJ, Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, OpenAIRE, BASE, ROAD, ESJI, GIF, ResearchBib, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Сучасні інформаційні системи Advanced information systems Современные информационные системы Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2522-905211.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні проблеми архітектури та містобудування Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2077-345524.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні проблеми металургії Національна металургійна академія України ISSN (Print) 1991-784821.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні проблеми моделювання Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана ХмельницькогоISSN (Print) 2313-125X09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасний захист інформації Державний університет телекомунікацій-07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії та картографії
ISSN (Print) 1819-133913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
-29.12.2014

Категорія "В"
Citefactor, Index Copernicus, The Journals Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Research Bible, WorldCat, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоISSN (Print) 2074-153716.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Director, Index Copernicus, РИНЦ, Україніка наукова, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ
Сучасні технології в машинобудуванні Современные технологии в машиностроении Modern Technologies in mechanical engineering Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-749916.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті
Луцький національний технічний університет
ISSN (Print) 2313-542512.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві
Луцький національний технічний університет
-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві
Вінницький національний технічний університет
-15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Східноєвропейський журнал передових технологій
Український державний університет залізничного транспорту, ПП «Технологічний центр»
ISSN (Print) 1729-3774
ISSN (On-line) 1729-4061
11.07.2019

Категорія "А"
CAS, BASE, WordCat, DOAJ, EBSCO, Cite Factor, Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Телекомунікаційні науки
Національний технічний університет України «КПІ»
ISSN (Print) 2312-4121Категорія "В"OPEN JORNAL SYSTEM
Телекомунікаційні та інформаційні технології
Державний університет телекомунікацій
ISSN (Print) 1729-758313.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія і практика металургії Відділення матеріалознавства і металургії Академії інженерних наук України, Національна металургійна академія УкраїниISSN (Print) 1028-233516.05.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теплофізика та теплоенергетика Теплофизика и теплоэнергетика Thermophysics and thermal power engineering Національна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН УкраїниISSN (Print) 2663-723507.05.2019

Категорія "В"
Техніка, енергетика, транспорт АПК Вінницький національний аграрний університетISSN (Print) 2306-756X16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Техніка і технології АПК ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого», ДП «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва», МГО «Український міжнародний Інститут Агропромислового Інжинірингу»ISSN (Print) 2306-139110.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Техніка та енергетика Machinery & Energetics Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниISSN (Print) 2663-1334
ISSN (On-line) 2663-1342
07.05.2019

Категорія "В"
eLIBRARY.ru, Ulrichsweb, Google Scholar, Index Copernicus, MIAR, BASE, ResearchBib, AGRIS
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»-10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічна діагностика та неруйнівний контроль Техническая диагностика и неразрушающий контроль НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»ISSN (Print) 0235-347411.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічна електродинаміка Техническая электродинамика
Technical Electrodynamics
Інститут електродинаміки НАН України
ISSN (Print) 1607-797024.05.2018

Категорія "А"
ВІНІТІ РАН, УРЖ "Джерело", SCOPUS, COMPENDEX, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічна естетика і дизайн
Київський національний технічний університет будівництва і архітектури
ISSN (Print) 2221-929306.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічна механіка Техническая механика Technical Mechanics Національна академія наук України,Інститут технічної механіки НАН УкраїниISSN (Print) 1561-918407.10.2015 (зі змінами від 11.07.17 № 996)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаISSN (Print) 2311-441X21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічні науки та технології (Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: «Технічні науки»)
Чернігівський національний технологічний університет
ISSN (Print) 2519-4569
ISSN (On-line) 2411-5363
11.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, BASE, WorldCat, CrossRef, РИНЦ, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради-22.12.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологические системы ВАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», ТОВ «Компанія «Індустріальні технології»ISSN (Print) 2074-060309.03.2016

Категорія "В"
Index Copernicus, РИНЦ, SCOPUS, Web of Science, SIS, CiteFactor, Academic Scientisic Journals, ASI, InfoBaseIndex, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологічний аудит та резерви виробництва Технологический аудит и резервы производства Technology audit and production reserves Приватне підприємство «Технологічний Центр», Полтавська державна аграрна академіяISSN (Print) 2236-3780, ISSN (On-line) 2312-837211.07.2019

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles, Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологічні комплекси
Луцький національний технічний університет
-13.07.2015

Категорія "В"
РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, научно-технический журнал Міністерство промислової політики України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», Одеський національний політехнічний університет, ПП «Політехперіодика»ISSN (Print) 2225-5818 ISSN (On-line) 2309-999215.10.2019

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Director, CrossRef, РИНЦ, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2077-7264
ISSN (On-line) 2414-9977
13.03.2017

Категорія "В"
УРБД «Україніка наукова», УРЖ «Джерело», РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, BASE, Scientific Indexing Services, UIF, Index Copernicus
Технологія приладобудування Технология приборостроения Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування, Харківський національний університет радіоелектроніки-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Товари і ринки
Міжнародний науково-практичний журнал Київський національний торговельно-економічний університет
ISSN (Print) 1998-266606.03.2015

Категорія "В"
РІНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Товарознавчий вісник
Луцький національний технічний університет
ISSN (Print) 2310-528313.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Труды Института проблем материаловедения НАН Украины. Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 2311-062707.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
УглеХимический журнал ВуглеХімічний журнал
Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут «УХІН», Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Дніпрококс», Українська науково-промислова асоціація «Укркокс»
ISSN (Print) 1681-309X06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український журнал із машинобудування і матеріалознавства Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2411-8001
ISSN (On-line) 2415-7236
10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український метрологічний журнал Ukrainian Metrological Journal ННЦ «Інститут метрології»ISSN (Print) 2306-7039
ISSN (On-line) 2522-1345
28.12.2017

Категорія "В"
CrossRef, BASE, WorldCat, OpenAIRE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0320-694713.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Упаковка Національний університет харчових технологій, ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «Упаковка»ISSN (Print) 2225-297516.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління проектами, системний аналіз і логістика
Національний транспортний університет
ISSN (Print) 2309-863513.07.2015

Категорія "В"
Science Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляISSN (Print) 2222-881016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2219-5300
ISSN (On-line) 2412-9933
09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управляющие системы и машины
Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова
ISSN (Print) 0130-539512.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Успіхи фізики металів Успехи физики металлов Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1608-102116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus CiteScore, eLIBRARY, ВИНИТИ, УРБ "Джерело"
Физико-технические проблемы горного производства Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук України-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Сhemistry of Solid State ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 1729-4428
ISSN (On-line) 2309-8589
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки «SPIE/Ukraine», ТОВ «Технологічний парк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка»ISSN (Print) 560-8034
ISSN (On-line) 1605-6582
15.03.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
НАН України
ISSN (Print) 1816-154525.04.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізико-хімічна механіка матеріалів Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН УкраїниISSN (Print) 0430-625204.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фотобіологія та фотомедицина Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2076-061211.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Функціональні матеріали Функциональные материалы Functional materials НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН УкраїниISSN (Print) 1027-5495
ISSN (On-line) 2218-2993
21.12.2015

Категорія "А"
SCOPUS, SJR, Chemical Abstract Service, DOAJ, VINITI, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Харчова наука і технологія. Пищевая наука и технология. Food science and technology Одеська національна академія харчових технологійISSN (Print) 2073-8684
ISSN (On-line) 2409-7004

09.03.2016

Категорія "А"
CrossRef, ResearchBib, Ulrich's Periodicals Directory, FSTA, WorldCat, BASE, DOAJ, EBSCOhost, Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Харчова промисловість Національний університет харчових технологійISSN (Print) 2225-291611.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія і технологія води Химия и технология воды Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН УкраїниISSN (Print) 0204-355621.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Химия и технология производств основной химической промышленности ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»ISSN (Print) 0868-439107.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Холодильна техніка і технологія
Одеська національна академія харчових технологій
ISSN (Print) 0453-830715.10.2019

Категорія "Б"

EBSCO,OAJI, DAIJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences (Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація) Центральноукраїнський національний технічний університет (Кіровоградський національний технічний університет)ISSN (Print) 2409-9392
ISSN (On-line) 2409-9422
29.12.2014
(зі змінами від 07.11.18 № 1218)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Цифрові технології
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
ISSN (Print) 2307-975429.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Цукор України Сахар Украины Ukrainian Sugar Zucker der Ukraine Національна асоціація цукровиків України, Національний університет харчових технологій, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловостіISSN (Print) 2219-826104.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин Київський національний університет будівництва і архітектури-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Штучний інтелект. Искусственный интеллект Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелектуISSN (Print) 1561-535907.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Электронная микроскопия и прочность материалов
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
-29.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ядерна енергетика та довкілля
ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», Українське ядерне товариство
ISSN (Print) 2311-825329.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ядерна та радіаційна безпека
Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський державний політехнічний університет
ISSN (Print) 2073-623111.07.2019

Категорія "А"
Scopus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН УкраїниISSN (Print) 1818-331X
ISSN (On-line) 2074-0565
07.11.2018

Категорія "А
Web of Sciense, EBSCO, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Якість мінеральної сировини Качество минерального сырья ГО «Академія гірничих наук України», ДВНЗ «Криворізький національний університет»-21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 19:00

dist osv UPD3

  kau adv 2020

uzgek adv 2020

Періодика pq main

Публікації

 • 1
 • 2
 • 3
Василь Кук: Хто він - загадковий останній головнокомандувач УПА

Василь Кук: Хто він - загадковий останній головнокомандувач УПА

9 вересня 2020

9 вересня 2007 року пішов із життя легендарний повстанець - останній головнокомандувач УПА Василь Кук.

Іван Петрович Котляревський: від поета до громадського діяча

Іван Петрович Котляревський: від поета до громадського діяча

9 вересня 2020

До 246-ої річниці з дня народження відомого письменника, поета, драматурга, зачинателя сучасної української лі...

Звільнення Києва українськими військами

Звільнення Києва українськими військами

30 серпня 2020

Після об'єднання 16-17 липня 1919 року Української Галицької армії та Дієвовї армії Української ...

Кревська унія

Кревська унія

14 серпня 2020

14 серпня 1385 року в місті Крево за присутності польських послів, литовський князь Ягайло видав спеціаль...

Український Таганріг. У 1926 році українці становили понад 70 відсотків населення Таганрозького округу

Український Таганріг. У 1926 році українці становили понад 70 відсотків населення Таганрозького округу

9 серпня 2020

Президент Росії Володимир Путін не раз заявляв, що держави, які утворилися після розпаду Радянського Со...

Історію шукав у своєму родові: Марко Грушевський описав дітей в українських звичаях

Історію шукав у своєму родові: Марко Грушевський описав дітей в українських звичаях

9 серпня 2020

Серед безлічі достойників, закатованих більшовицькою владою, до нас повертається й Марко Федорович Грушевський...

Король Михайло Корибут-Вишневецький та його хрест забуття

Король Михайло Корибут-Вишневецький та його хрест забуття

31 липня 2020

Більшість вітчизняних істориків не визнають цього монарха як такого, що має відношення до української історії....

Нова концепція судової реформи: зменшення кількості судів з 764 до 200

Нова концепція судової реформи: зменшення кількості судів з 764 до 200

28 липня 2020

Експерти Офісу простих рішень та результатів та Глава ОПРР Михайло Саакашвілі пропонують нову концепцію судово...

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

16 липня 2020

З початком навчального року, 1 вересня, Україну умовно розділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "...

Роман Шухевич: головнокомандувач УПА

Роман Шухевич: головнокомандувач УПА

30 червня 2020

Шухевич Роман Йосипович (народився 30 червня 1907 року у Львові, убитий НКВС 5 березня 1950 в с. Білогорш...

«Акт проголошення Української Держави»

«Акт проголошення Української Держави»

30 червня 2020

30 червня 1941 року в окупованому німцями Львові на зборах, скликаних членами ОУН(б), проголошено створен...

Уряд встановив штрафи за відсутність масок та проведення масових релігійних заходів

Уряд встановив штрафи за відсутність масок та проведення масових релігійних заходів

28 червня 2020

Уряд посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень. Про це 25 червня 2020 року,  відкри...