Академічна доброчесність

волшебные страны нашего мира

Етичний кодекс Карпатського університету імені Августина Волошина

Положення про академiчну доброчеснiсть учасників освітнього процесу Карпатського університету імені Августина Волошина

Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти в  Карпатському університеті імені Августина Волошина

Положення про контроль та оцінювання якості знань студентів в  Карпатському університеті імені Августина Волошина

Положення про комісію із запобігання та виявлення плагіату

Страны старого света