Експертні висновки

волшебные страны нашего мира

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем "молодший спеціаліст" у галузі знань 08 Право, з спеціальності 081 Право


Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем "молодший спеціаліст" у галузі знань 0304 Право, з спеціальності 5.03040101 Правознавство (у галузі знань 08 Право, з спеціальності 081 Право)


Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем "молодший спеціаліст" у галузі знань 0305 Економіка та підприємство, з спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит (у галузі знань 07 Управління та адміністрування, з спеціальності 071 Фінанси, банківська справа та страхування)


Страны старого света