банер на кау2

Інформація про збірник "Науковий вісник КаУ"

Останнє оновлення: Понеділок, 13 квітня 2020, 14:16

Інформація про журнал "Богословська думка в Україні"

Останнє оновлення: Понеділок, 13 квітня 2020, 14:16

Інформація про альманах "Українське державотворення"

Останнє оновлення: Понеділок, 13 квітня 2020, 14:15

Видання університету

ukr.derjbogsldymkanayk.visnukinshi infprovudinfprovudinfprovudinfprovud vimogdooformlvimogdooformlvimogdooformlvimogdooforml pereglyanpereglyanpereglyanpereglyan

                 Випуск №1                                    Випуск №1                                      Випуск №1                                      

                 Випуск №2

Останнє оновлення: Понеділок, 13 квітня 2020, 16:52

Науково-видавничий сектор

НАУКОВО-ВИДАВНИЧИЙ СЕКТОР (НВС НЛ КаУ) – функціональна складова структури НЛ КаУ, яка здійснює видавничий супровід діяльності Університету, відповідає за підготовку й видання наукової, навчально-методичної й науково-популярної друкованої та електронної продукції.

menu 01menu 02menu 03menu 04menu 05menu 06menu 07menu 08 menu 09menu 10menu 11menu 12 menu 13menu 14menu 15menu 16

                 Випуск №2                                    Випуск №1                                      Випуск №1                                      

                 Випуск №1

 

Основними напрямами діяльності НВС НЛ КаУ є:

 • науково-видавничий супровід наукової, навчальної, методичної та науково-дослідницької роботи, координація і контроль за якістю видавничого процесу;
 • збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності Університету у вигляді рукописів праць, що готуються до друку;
 • підготовка і видання періодичних видань Університету (збірники наукових праць, журнали, альманахи, матеріали конференцій, диспутів, інших заходів тощо);
 • підготовка до друку навчальних та методичних підручників, лекційних курсів, практичних і методичних рекомендацій, семінарів, тренінгів, монографій, інших колективних праць, що забезпечують органічне поєднання навчального, методичного та наукового процесів в Університеті;
 • проведення видавничої діяльності, опублікування результатів наукової, навчально-методичної й науково-популярної роботи учасників освітного процесу та їх введення у практичну діяльність і навчальний процес;
 • здійснення інформаційно-презентаційної, рекламної діяльності Університету.

 

Останнє оновлення: Понеділок, 18 травня 2020, 13:43

Науково-консультаційний сектор

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СЕКТОР (НКС НЛ КаУ) – функціональна складова структури НЛ КаУ, яка здійснює розробку та супровід грантів і програм наукової, навчально-методичної та експериментально-інноваційної діяльності всіх учасників освітнього процесу (у співпраці з міжкафедральним сектором з методичної роботи):

 

Основними напрямами роботи НКС НЛ КаУ є:

 • організаційний супровід науково-консультаційної роботи, координація і контроль за якістю наукової роботи;
 • збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямами наукової діяльності Університету;
 • організація та супровід фундаментальних і прикладних наукових досліджень з договірних тематик, грантової та іншої навчально-наукової і науково-дослідницької співпраці;
 • організація та проведення науково-практичних заходів – форумів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
 • сприяння науково-дослідному вишколу студентів, аспірантів і докторантів, науково-педагогічних кадрів;
 • розробка науково-методичних матеріалів, підготовка наукових збірників статей, журналів, підручників, посібників, монографій, направлених на забезпечення навчального процесу;
 • здійснення маркетингу, консультаційно-інноваційної діяльності;
 • надання науково-експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам.

 

Пріоритетні напрями діяльності Науково-консультаційного сектору НЛ КаУ на 2020 – 2021 навчальний рік

 

Останнє оновлення: Четвер, 09 квітня 2020, 12:00

Науково-дослідний сектор

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР (НДС НЛ КаУ) – функціональна складова структури НЛ КаУ, яка коригує та відповідає за організацію наукової роботи науково-дослідних інститутів, кафедр, центрів, що діють в Університеті:

• НДІ філософії, богослов'я та аналітики

Положення про НДІ філософії, богослов'я та аналітики

• НДІ практичної психології, реабілітації та інклюзії

Положення про НДІ практичної психології, реабілітації та інклюзії

• НДІ політичного менеджменту та маркетингових досліджень

Положення про НДІ політичного менеджменту та маркетингових досліджень

• НДІ історії українських національно-визвольних змагань

Положення про НДІ історії українських національно-визвольних змагань

• НДІ «Центр досліджень проблем державотворення»

Положення про НДІ «Центр досліджень проблем державотворення»

 

Положення про кафедру

 

Основними напрямами роботи НДС НЛ КаУ є:

 • організаційний супровід науково-дослідницької роботи, координація і контроль за її якістю;
 • збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідних інститутів, кафедр, центрів;
 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з договірних тематик, грантової та іншої науково-дослідницької співпраці;
 • організація та проведення науково-практичних заходів, які висвітлюють і апробують науково-дослідницькі здобутки – форумів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо.
 • підготовка і ведення навчальних та методичних курсів, семінарів, тренінгів, забезпечення органічного поєднання навчального, методичного та наукового процесів в Університеті.

 

Пріоритетні напрями діяльності Науково-дослідного сектору НЛ КаУ на 2020 – 2021 навчальний рік

Останнє оновлення: Понеділок, 01 червня 2020, 08:34

Документація НЛ КаУ

НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ КАУ імені Августина Волошина (далі – НЛ КаУ) виконує функції планування, організації та супроводу наукової діяльності й наукових досліджень із проблем, що супроводжують навчально-виховний та науково-дослідний процеси в Університеті.

Метою діяльності НЛ КаУ є покращення наукової роботи в закладі, ефективного використання наукового потенціалу кадрів, активізаціїпроцесу залучення студентів, аспірантів, докторантів і співробітників до науково-дослідної роботи, організації та проведення наукових форумів (конференцій, семінарів, дискусій тощо), розробки й виконання фундаментальних та інших наукових досліджень і грантів, у тому числі міжнародних, здійснення науково-видавничого супроводу діяльності Університету.

Функціонально структуру роботи НЛ КаУ забезпечують:

 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР – коригує та відповідає за організацію наукової роботи науково-дослідних інститутів, що діють в Університеті;
 • НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ СЕКТОР – коригує та відповідає за організацію наукової роботи кафедр, що функціонують в Університеті;
 • НАУКОВО-ВИДАВНИЧИЙ СЕКТОР –відповідає за підготовку й видання наукової, навчально-методичної та науково-популярної продукції;
 • НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СЕКТОР– здійснює розробку та супровід грантів і програм наукової, навчально-методичної та експериментально-інноваційної діяльності всіх учасників освітнього процесу (у співпраці з міжкафедральним сектором з методичної роботи).

 

Звіт про науково-дослідну роботу Карпатського університету імені Августина Волошина 2012-2019 рр.

План наукової роботи Карпатського університету імені Августина Волошина на 2020-й календарний рік

Положення про Наукову лабораторію Карпатського університету імені Августина Волошина

Останнє оновлення: Вівторок, 09 червня 2020, 11:39

Наукова документація

ПРО НАУКОВУ РОБОТУ в Карпатському університету імені Августина Волошина

Наукова робота в Карпатському університеті імені Августина Волошина є багатоцільовою й охоплює всіх учасників освітнього процесу – науково-педагогічний склад, аспірантів і студентів (здобувачів вищої освіти).

З метою вдосконалення наукової та науково-дослідної складової світньо-виховного процесу в Університеті регулярно здійснюються наступні наукові заходи:

1) Ініціювання та проведення наукових і науково-практичних заходів представницького змісту із залученням міжнародних, національних та регіональних представників. Найпоширенішими видами таких заходів є: форуми, конференції, круглі столи, дискусійні панелі тощо.

2) Організація та проведення науково-методичних заходів загально- та міжуніверситетського представництва із залученням науково-педагогічного складу, аспірантів і студентів Університету. Найпоширенішими видами таких заходів є: семінари, тренінги, практикуми тощо.

3) Координація виконання науково-дослідних тем структурними підрозділами Університету – кафедрами та науково-дослідними інститутами. Найпоширеніші види таких заходів узгоджуються відповідно до щорічних планів структурних підрозділів.

4) Організація та здійснення науково-видавничої діяльності. Організація збору та друку монографій, підручників, навчальних і методичних посібників, наукових статей, інших матеріалів наукових заходів та рекомендацій.

5) Організаційний супровід наукових і краєзнавчих досліджень у співпраці з національними та зарубіжними науково-дослідними установами, науковими структурами інших університетів.

6) Виконання грантових програм, у змісті яких міститься навчально-виховна чи науково-дослідна складова.

7) Патронування наукової діяльності представників студентського самоврядування (Наукового товариства студентів).

8) Представницька участь та презентація наукових здобутків Університету на наукових форумах і виставках наукової продукції (видання, патенти, акти впровадження, ліцензії, інше).

Документи:

Звіт про науково-дослідну роботу Карпатського університету імені Августина Волошина 2012-2019 рр.

План наукової роботи Карпатського університету імені Августина Волошина на 2020-й календарний рік

Останнє оновлення: Понеділок, 02 березня 2020, 09:32

dist osv UPD3

  kau adv 2020

uzgek adv 2020

Періодика pq main

Публікації

 • 1
 • 2
 • 3
Роман Шухевич: головнокомандувач УПА

Роман Шухевич: головнокомандувач УПА

30 червня 2020

Шухевич Роман Йосипович (народився 30 червня 1907 року у Львові, убитий НКВС 5 березня 1950 в с. Білогорш...

«Акт проголошення Української Держави»

«Акт проголошення Української Держави»

30 червня 2020

30 червня 1941 року в окупованому німцями Львові на зборах, скликаних членами ОУН(б), проголошено створен...

Уряд встановив штрафи за відсутність масок та проведення масових релігійних заходів

Уряд встановив штрафи за відсутність масок та проведення масових релігійних заходів

28 червня 2020

Уряд посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень. Про це 25 червня 2020 року,  відкри...

Коліївщина: міти і факти

Коліївщина: міти і факти

27 червня 2020

250 років тому, у весняні дні 1768 року, розпочалося останнє в історії України велике козацьке повстання, що...

Як “бандерівці” розвалили сталінський ГУЛАГ

Як “бандерівці” розвалили сталінський ГУЛАГ

27 червня 2020

67 років тому політв’язні, 70% з яких були українцями, почали перше у сталінських концтаборах повстання.

Мережа Facebook визнала, що #KyivNotKiev – Кулеба

Мережа Facebook визнала, що #KyivNotKiev – Кулеба

27 червня 2020

Соціальна мережа Facebook офіційно перейшла до використання англійською мовою транслітерації назви української...

«НКВДисти у 1941 р. розстрілювали беззбройних політв'язнів» - до річниці трагедії

«НКВДисти у 1941 р. розстрілювали беззбройних політв'язнів» - до річниці трагедії

22 червня 2020

22-23 червня 1941 року розпочалися масові розстріли політичних в’язнів спочатку в західноукраїнських тюрмах НК...

«Брехня, маніпуляція та замовчування» – перші реакції з України, Польщі та Чехії на статтю Путіна про Другу світову війну

«Брехня, маніпуляція та замовчування» – перші реакції з України, Польщі та Чехії на статтю Путіна про Другу світову війну

21 червня 2020

Напередодні параду в Москві, який у зв’язку з коронавірусом було перенесено з 9 травня на 24 червня, президент...

Заборонені весілля, закриті садочки та ресторани: на Закарпатті посилюють карантин

Заборонені весілля, закриті садочки та ресторани: на Закарпатті посилюють карантин

19 червня 2020

Відповідне рішення прийняла обласна регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайни...

Михайло Сорока: патріарх політв’язнів

Михайло Сорока: патріарх політв’язнів

17 червня 2020

16 червня 1971-го, на 34-му році ув’язнення, помер Михайло Сорока.

НЛО? Вчені знайшли в нашій галактиці кілька десятків розумних цивілізацій

НЛО? Вчені знайшли в нашій галактиці кілька десятків розумних цивілізацій

17 червня 2020

Британські астрофізики з Ноттінгемського університету провели розрахунки, які показали, що в нашій галактиці п...

Уряд скасовує ДПА для випускників, які не планують вступати до вишів

Уряд скасовує ДПА для випускників, які не планують вступати до вишів

16 червня 2020

Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що готуються відповідні зміни до за...