Як завершуватимуть навчальний рік заклади вищої освіти

155628032020Міністерством освіти і науки надані роз'яснення щодо завершення 2019/20 навчального року в закладах вищої, фахової передвищої, післядипломноїосвіти та  наукових установах.

Лист МОН містить рекомендації з виконання здобувачами освіти індивідуального навчального плану, проведення виробничої або технологічної практики, проведення випусків студентів, проходження переддипломної практики, проведення атестації  тощо.

Пропонуємо читачам ознайомитись з рекомендаціями освітнього відомства щодо завершення навчального року в умовах карантину.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" у зв'язку з установленням карантину на усій території України заборонене відвідування закладів освіти її здобувачами. Відповідно до наказу МОН від 16 березня 2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» керівники закладів освіти на період карантину забезпечують виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання.

Статтею 34 Закону України "Про вищу освіту" та статтею 35 Закону України "Про фахову передвищу освіту" керівники закладів освіти наділені повноваженнями щодо організації діяльності закладів освіти, забезпечення організації та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін, організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм відповідно. Отже, рішення щодо внесення змін до графіків освітнього процесу та необхідності продовження навчання влітку керівники закладів освіти приймають самостійно в разі необхідності.

У той же час сподіваємось, що організація освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання під час карантину та певне ущільнення графіку освітнього процесу після закінчення карантину дозволять своєчасно завершити навчальний рік для переважної більшості учасників освітнього процесу.

З урахуванням ситуації, що склалась, наголошуємо на необхідності виконання кожним здобувачем освіти індивідуального навчального плану, розробленого на основі відповідних освітньої програми та навчального плану, з урахуванням особливостей організації освітнього процесу в період карантину.

Порядок використання технологій дистанційного навчання для здобувачів освіти інших (крім дистанційної) форм здобуття освіти визначається закладами освіти самостійно. При ухваленні нормативних та розпорядчих документів закладу освіти Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, може бути використане як орієнтовне.

У разі неможливості виконання навчальних планів у повному обсязі рекомендуємо для невипускних курсів затвердити необхідні зміни до навчальних планів та індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти, які передбачають завершення в наступному навчальному році або перенесення на наступний навчальний рік практичної підготовки та вивчення навчальних дисциплін, які потребують проведення аудиторних (наприклад, лабораторних) занять і не можуть бути ефективно виконаними дистанційно, разом з відповідними контрольними заходами.

Виробнича або технологічна практика, яка передбачає її проходження на базі підприємств, організацій або установ, що функціонують під час карантину, може бути перенесена на наступний навчальний рік або відпрацьована вчасно за згодою повнолітнього здобувача освіти за умови, якщо база практики розташована максимально наближено до місця проживання здобувача освіти.

Натомість, може бути перенесено на поточний навчальний рік з наступного навчального року вивчення дисциплін, які можуть ефективно вивчатись із використанням технологій дистанційного навчання, написання курсових робіт тощо.

У разі неможливості забезпечення належної якості вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання можуть бути ухвалені рішення щодо часткового перенесення канікул та/або відпусток у зв'язку зі зміною графіку освітнього процесу для окремих освітніх програм або підрозділів (наприклад, квітень-липень), які мають бути погоджені з керівництвом органів студентського самоврядування та професійних спілок.

Нагадуємо, що відповідно до статті 1 Закону України «Про вищу освіту» навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС, тому незначні відхилення (наприклад, у межах 10%) від цієї норми в умовах карантину не є критичними. Ущільнення графіку освітнього процесу на невипускних курсах рекомендуємо використовувати лише у виняткових випадках, не допускаючи скорочення змісту та обсягів лабораторних занять.

Чергові екзаменаційно-залікові сесії мають проводитись відповідно до затверджених закладами вищої освіти графіків та розкладів. У разі дії в цей час заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами, семестрові заліки та екзамени можуть проводитись дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів та жорсткого дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу.

Випуски здобувачів вищої освіти мають бути проведені своєчасно. Випуск здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, може бути відтерміновано до повного виконання зобов'язань сторонами договору.

У разі настання планового строку переддипломної практики, атестації здобувачів вищої освіти (атестаційних іспитів, захисту кваліфікаційних робіт тощо), крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук, під час заборони відвідування закладів освіти її здобувачами, вони можуть проводитись дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів та жорсткого дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу. У разі проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту випуск може бути відтермінований з урахуванням часу на його проведення та оголошення результатів.

Стосовно ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад повідомляємо, що їх проведення щонайменше переноситься на 2020/21 навчальний рік або буде надалі скасоване.

Заклади фахової передвищої освіти наразі продовжують освітню діяльність з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV Закону України «Про вищу освіту». Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проведено в 2019 році. Отже, викладені вище рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу та завершення 2019/20 навчального року розповсюджуються також на заклади фахової передвищої освіти.

Також інформуємо, що роз'яснення стосовно строків та проведення вступної кампанії 2020 року буде надано додатково.

За матеріалами листа МОН № 1/9-178 від 27.03.2020 року «Щодо завершення 2019/20 навчального року».

Джерело: osvita.ua

dist osv UPD3

  kau adv 2020

uzgek adv 2020

Періодика pq main

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
12 фактів про українську вишиванку, яких ви не знали

12 фактів про українську вишиванку, яких ви не знали

21 травня 2020

Цікаві факти про вишиванку: чому український національний одяг полюбився цілому світу.

ОУН, УПА та Антибільшовицький блок народів: українські націоналісти співпрацювали з різними народами

ОУН, УПА та Антибільшовицький блок народів: українські націоналісти співпрацювали з різними народами

18 травня 2020

100 років із дня народження Слави Стецько (1920 –2003) пройшли в Україні майже непомітно. І це не дивує, ...

Дослідники кажуть про мільйони жертв комуністичних репресій в Україні від 1919 по 1991 рік

Дослідники кажуть про мільйони жертв комуністичних репресій в Україні від 1919 по 1991 рік

18 травня 2020

Комуністи прийшли до влади внаслідок насильницьких дій і утримували владу за допомогою тотальни...

Опубліковано документи КДБ про терор 1937-38 років в Україні

Опубліковано документи КДБ про терор 1937-38 років в Україні

18 травня 2020

Жертвами терору 1937-38 років у СРСР стали понад 260 тисяч українців. Сьогодні документи з архівів КДБ про мас...

Ціна великодержавності – негативні наслідки царювання Єкатерини ІІ

Ціна великодержавності – негативні наслідки царювання Єкатерини ІІ

17 травня 2020

Ціна великодержавності – негативні наслідки царювання Єкатерини ІІ.

Структура і етапи гібридної війни: деморалізація, дестабілізація, захоплення влади, зачистка – розповідає Юрій Бєзмєнов

Структура і етапи гібридної війни: деморалізація, дестабілізація, захоплення влади, зачистка – розповідає Юрій Бєзмєнов

16 травня 2020

ЕД ГРІФФІН: Добре, ви вже говорили про «ідеологічну підривну діяльність» – я боюся, що деякі американці не роз...

Отаман Тарас Бульба-Боровець: pro et contra

Отаман Тарас Бульба-Боровець: pro et contra

15 травня 2020

Отаман у Бистричах віддав наказ пограбувати молочарню в Людвиполі. Вночі озброєна група під керівництвом Боров...

Гетьман Павло Скоропадський: від самостійності до федерації

Гетьман Павло Скоропадський: від самостійності до федерації

15 травня 2020

Павла Скоропадського можна назвати однією з найбільш суперечливих постатей в історії України – досі не стихают...

Минає 100 років від народження голови ОУН Ярослави Стецько – жінки, яка творила незалежну Україну

Минає 100 років від народження голови ОУН Ярослави Стецько – жінки, яка творила незалежну Україну

15 травня 2020

14 травня минає 100 років від дня народження голови проводу Організації українських націоналістів (бандерівськ...

Україна в планах ІІІ Рейху

Україна в планах ІІІ Рейху

9 травня 2020

Попри твердження істориків СССР, та їх спадкоємців із сучасної РФ, про тотальне зачищення від корінного населе...

МОН впроваджує індикативну вартість контрактного навчання

МОН впроваджує індикативну вартість контрактного навчання

9 травня 2020

Заклади вищої, фахової передвищої освіти та наукові установи мають поінформувати Міністерство освіти і науки п...

Відповіді на ТОП-питання освіти в умовах карантину

Відповіді на ТОП-питання освіти в умовах карантину

9 травня 2020

Відповіді на найпоширеніші запитання щодо навчання та закінчення навчального року в умовах карантину пов’язано...