Програма ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Консолідація української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники» приуроченої до 100-річчя початку відновлення Української державності та відродження УАПЦ (1917 - 2017).

волшебные страны нашего мира

inform-1

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

До участі у роботі конференції запрошуються: науковці, викладачі, докторанти, аспіранти та здобувачі, студенти ВНЗ та вищих духовних навчальних закладів і наукових установ.

Мета конференції: практичний вимір конференції полягає у визначенні перспектив розвитку українського цивілізаційного простору в умовах кризовості українського суспільства, зовнішніх військово-політичних загроз і глобальних викликів сучасності.

Місце проведення: Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гойди, 4

Форми участі в роботі конференції:

Робочі мови конференції:

Учасники конференції забезпечуються сертифікатом і програмою.

Міжнародна науково-практична конференція включена до «Плану проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у системі Міністерства освіти і науки України у 2017 році» (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-24 від 23.01.2017 р.)

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Під час конференції передбачено проведення таких заходів:

16 листопада (10:00 – 18:00):

- відкриття конференції;

- пленарне засідання;
- секційні засідання;
- проведення зустрічі «за круглим столом», присвяченого проблематиці досягнення державної та церковної єдності в сучасній Україні;
- святковий фуршет.
17 листопада (11:00 – 13:00):

- ухвалення резолюції;
- закриття конференції.

Тематика конференції буде розглядатися на таких секційних засіданнях:

СЕКЦІЯ 1. Філософсько-культурологічні аспекти розвитку особистості та впровадження дисциплін морально-духовного спрямування в освітній процес України.

СЕКЦІЯ 2. Історична спадщина, сучасні реалії та перспективи консолідації Української Церкви.

СЕКЦІЯ 3. Сучасні процеси державного будівництва та правотворення: проблеми теорії та практики.

СЕКЦІЯ 4. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України: процеси європейської інтеграції та регіональна специфіка.

СЕКЦІЯ 5. Соціально-психологічні проблеми розвитку людини: теорія та практика психологічної науки.

Публікація матеріалів конференції

Матеріали конференції ввійдуть до тематичного серійного збірника наукових праць «Україна–Цивілізація», Том 6.

Передбачається виключно електронна версія збірника.

Електронний збірник «Україна–Цивілізація», Том 6 буде надісланий авторам до 11 грудня 2017 р. (pdf-варіант)

Збірник наукових праць формується за відповідними тематичними/секційними напрямами:

Секція 1: філософські, педагогічні науки;

Секція 2: богословські науки;
Секція 3: історичні, юридичні, політичні науки;
Секція 4: економічні науки;
Секція 5: психологічні науки.

Всі статті індексуються у відкритому репозитарії наукової інформації Google Scholar.

Попередні тематичні збірники «Україна – Цивілізація»:

Том. 1. Україна на шляху до розбудови національної держави: історична спадщина, суспільно-політична реальність та соціокультурна перспектива, 2014. – 436 с.

Том. 2. Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності, нації та духовності: історія та сучасність, 2014. – 282 с.
Том. 3 Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, державної, національної єдності, 2015. – 276 с.
Том. 4. Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства, 2015. – 286 с.
Том. 5. Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку, 2016. – 406 с.

Технічні вимоги до оформлення матеріалів конференції:

- загальний обсяг доповіді не повинен перевищувати 12 сторінок;
- формат доповіді: А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1 см, переноси слів не допускаються;
- посилання у тексті оформляються у квадратних дужках зі вказівкою порядкового номеру використаного джерела та відповідних сторінок, наприклад: [5, с. 178];
- список літератури подається наприкінці статті за абеткою (спочатку – кириличною, потім – латинською). Всі позиції у списку використаної літератури мають бути оформлені відповідно до чинних бібліографічних вимог (Бюлетень ВАК України, №3, 2008 (Форма 23).

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у роботі конференції необхідно:

1. Заповнити заявку на участь у роботі конференції.

Стандартизована заявка додається до інформаційного листа та надсилається на електронну адресу: haydankayew@ukr.net
До участі у роботі конференції включатимуться лише ті особи, які надіслали заявку не пізніше 09 листопада 2017 року.

2. Надіслати на електронну адресу оргкомітету матеріали конференції у форматі наукових статей.

Стаття має бути надіслана на електронну адресу: haydankayew@ukr.net
Документ статті підписується таким чином: Іванов_І.І._Стаття. Крайнім строком подачі матеріалів є 20 листопада 2017 року.

Організаційний внесок у розрахунку на одного учасника конференції складає 250 грн. і включає такі кошторисні витрати оргкомітету:
Учасникам конференції необхідно заздалегідь подбати про власні кошторисні витрати за наданими згідно заявки послугами (нічліг, харчування).

Оргкомітет у відповідності до заявок на участь у конференції гарантує розміщення учасників конференції у готелях м. Ужгорода («Закарпаття», «Атлант», «Ужгород»).
Прохання попередньо уточнювати вартість проживання на інтернет-сайтах готелів.

КОНТАКТИ

88000 Україна

Карпатський університет
імені Августина Волошина
м. Ужгород, вул. Гойди, 4
тел./факс: +38 (0312) 61– 29– 45

http://www.kau.com.ua

http://www.uuba.org.ua

http://www.sribnazemlja.org.ua

Відповідальна особа:
Гайданка Євгеній Іванович
проректор з наукової роботи
моб. тел.: (050) 166 – 39 – 65

  

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Страны старого света