Системи ідентифікації науковця

волшебные страны нашего мира

СИСТЕМИ УНІКАЛЬНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ. ПРОФІЛІ RESEARCHERID І PUBLONS. ІДЕНТИФІКАТОР ЦИФРОВОГО ОБ'ЄКТА DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER). ІНДЕКС ХІРША (H-ІНДЕКС). ЯК ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, В ЯКИХ ПРАЦЮВАВ АВТОР?


astro11Проблема точної ідентифікації автора наукової роботи не є новою у світі. Більшість імен протягом життя можуть змінюватися, хибно транслітеруватися. Щодня свій науковий доробок публікують у різноманітних наукових виданнях десятки науковців з однаковими прізвищами у різних країнах. До того ж, у міжнародних журналах наші автори іноді публікуються під різними варіантами свого прізвища (наприклад, Oliynyk, Oliinyk, Oliynik). Через це при підрахунку цитувань робіт вчених міжнародними наукометричними базами виникає чимало плутанини та помилок. Вирішенням проблеми є використання унікального ідентифікатора авторів-науковців (unique author identifier).
ID науковця дозволяє:
· легко встановити, хто є автором конкретного документу;
· точно виміряти цитованість робіт окремих дослідників;
· полегшує процес оцінки продуктивності та впливовості конкретного автора;
· спрощує обробку та зберігання даних в одному місці;
· покращує видимість публікацій автора у глобальній мережі.

Існують різні системи унікальних ідентифікаторів науковців: міжнародні та національні, мультидисциплінарні та галузеві. Пропонуємо огляд декількох з них, що завоювали прихильників серед науковців світу.

AuthorClaim - мультидисциплінарний відкритий реєстр унікальних ідентифікаторів вчених.

ResearcherID - глобальний міждисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених від Thomson Reuters.

Scopus Author ID. Для авторів, які опублікували більше однієї статті, у Scopus створюються індивідуальні облікові записи - профілі авторів з унікальними ідентифікаторами авторів (Author ID).

ORCID – це відкритий, некомерційний проект для створення і підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу ув'язки науково-дослідної діяльності та доступу до цих ідентифікаторів.


ЯК СТВОРИТИ І РОЗВИНУТИ АВТОРСЬКИЙ ПРОФІЛЬ І ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ?

Профілі ResearcherID і Publons об'єдналися, щоб використовувати всі можливості систем Web of Science, ResearcherID і Publons за допомогою єдиного облікового запису.

номер Користувачам ResearcherID

Якщо у вас вже є профіль ResearcherID, то його можливості, до яких ви звикли, доступні як і раніше в більш сучасному, на наш погляд, інтерфейсі Publons. Ви можете імпортувати свої публікації, переглядати посилання на свої роботи, розраховувати показники цитованості і вставляти свій бедж ResearcherID на інтернет-сторінки.

Більш того, в рамках перенесення профілів внесено деякі поліпшення в існуючі записи ResearcherID: оновлено метадані статей, видалені повторювані публікації і пов'язано більше публікацій з ідентифікаторами, зіставивши їх з публікаціями, проіндексованими в Web of Science, таким чином провівши ревізію раніше неврахованих посилань.

Отже, з профілем Publons ви отримуєте:

Детальніше про нові функції Publons ви можете дізнатися за цим посиланням. Зареєструватися в Publons ви можете за цим посиланням.

PublonsКористувачам Publons

Якщо ви є користувачем Publons, ви зможете отримати профіль Web of Science ResearcherID при наявності навіть однієї статті, опублікованої в Web of Science. Все, що вам потрібно зробити, щоб отримати ваш ідентифікатор, це імпортувати ваші публікації.

З точки зору Publons, ці зміни означають, що продукт, який ви знаєте і любите, стає ще краще: ви отримуєте повний профіль дослідника, який дозволяє додавати публікації, відстежувати цитування, забезпечувати правильну прив'язку публікацій в Web of Science, а також відстежувати вашу історію рецензування і редагувань, щоб ви могли збільшити свою вагу як рецензента і редактора.

Якщо у вас є які-небудь питання, зверніться до актуальних питань ResearcherID-Publons або зв'яжіться по email: researchcherid@publons.com.


ІНДЕКС ХІРША (H-ІНДЕКС)

Індекс Хірша (h-індекс) - наукометричний показник, запропонований в 2005 році аргентино-американським фізиком Хорхе Хіршем з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

индексІндекс Хірша пропонувався як кількісна характеристика продуктивності вченого, групи вчених, наукової організації або наукової спільноти країни в цілому, що оцінюється за кількістю публікацій і цитувань цих публікацій.

Індекс Хірша був розроблен як альтернатива класичним «індексам цитованості» - сумарному числу посилань на роботи вченого. Критерій заснован на сукупному обліку числа публікацій дослідника і числа цитувань цих публікацій. Вчений має індекс h, якщо h з його N статей цитуються як мінімум h раз кожна.

Наприклад, h-індекс дорівнює 10. Це означає, що вченим було опубліковано щонайменше 10 робіт, кожна з яких була процитована 10 і більше разів. При цьому кількість робіт, процитованих менше число раз, може бути будь-яким, і воно не дає вкладу в індекс Хірша. Таким чином, для досягнення високого індексу Хірша недостатньо мати багато публікацій і навіть високий індекс цитованості, а важливо, щоб частіше цитувалася як можна більша кількість опублікованих робіт. Тобто, h-індекс - це спроба дати комплексну оцінку одночасно числу публікацій вченого і їх цитованості (якості). Індекс Хірша був придуманий, як уніфікована оцінка ефективності праці вченого незалежно від сфери його досліджень.

Індекс Хірша може обчислюватися з використанням як безкоштовних загальнодоступних наукометричних баз даних в Інтернеті, так і баз даних з платної підпискою (наприклад, Scopus або ISI Web of Science). Однак платні бази даних часто теж розміщують h-індекс вчених у вільному доступі. Індекс Хірша, підрахований для одного і того ж науковця з використанням різних баз даних, буде різний - як і інші наукометричних характеристики. Він залежить від кількості наукових публікацій автора в виданнях, що увійшли до обраної бази даних. Крім того, індекс Хірша може обчислюватися з урахуванням і без урахування самоцитування; передбачається, що відкидання посилань авторів на власні статті дає більш об'єктивні результати. Наприклад, в рейтингу вчених України за індексом Хірша виконується підрахунок по базі даних Scopus з відкиданням самоцитування всіх авторів (тобто цитування статті 1 в статті 2 цієї статті не враховується, якщо хоча б один автор входить одночасно в список співавторів обох статей).

Як обчислити даний індекс самостійно?

Треба надати порядкові номери (1, 2, 3, 4 і т.д.) всім статтям автора в конкретній базі даних за певний проміжок часу, починаючи від моменту публікації, в порядку зменшення цитованості. Результати записуються у вигляді пари чисел - «порядковий номер - цитованість». Наприклад,

Тобто, в першому рядку буде робота автора з найбільшою цитованістю, а в останній - з найменшою. Потім послідовно, починаючи з першої, виявляємо рядок, в якій цитованість менше її порядкового номера. У наведеному прикладу- це рядок № 5. Цей рядок і всі наступні після нього видаляються зі списку.

Залишаються чотири позиції:

Безумовно, чим вище індекс Хірша - тим краще. Для підвищення його значення необхідні наступні умови:

Хірш-індекс виділяє стабільних вчених, що публікують багато цікавих робіт. Високим цей показник буде для тих, у кого достатньо публікацій і вони активно цитуються іншими вченими. Але h-індекс не може перевищувати загальної кількості опублікованих статей автора.

Щоб підвищити індекс Хірша необхідно:

Корисні посилання:


DOI (digital object identifier) ​​- ідентифікатор цифрового об'єкта, який присвоюється науковим статтям і збірникам.

доиУ DOI може входити різна інформація, наприклад, адреса статті в Інтернеті (URL - Uniform Resource Locator), назва статті, автор, інформація про видання та інші метадані, які Ви повинні ретельно заповнити і перевірити ще раз при додаванні статей і збірок в Open Journal Systems.

C ідентифікаторами цифрових об'єктів (DOI) наукові журнали мають набагато більше шансів бути включеними та індексуватися в авторитетних міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science! Докладніше...


ЯК ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, В ЯКИХ ПРАЦЮВАВ АВТОР?

Знаходимо профіль потрібного автора (наприклад) і в Author details натискаємо на вкладку Author history. Поряд з переліком видань, у яких публікувався автор (Source name), Ви побачите й стовпець Related affiliation. (Інформація від Elsevier Ukraine)


Страны старого света