банер на кау2

Педагогічні науки: наукові фахові видання України у вітчизняних та міжнародних базах даних

Українські видання* в галузі педагогічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 15.10.2019).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п'ять років від дати включення.

Назва видання / Засновник (cпівзасновники)ISSNДата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 978-966-1 15.04.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання мистецької освіти та виховання Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання мистецької педагогіки Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія - 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання природничо-математичної освіти Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка - 22.12.2016

Категорія "В"
 
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 2073-4379 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ "Джерело" ІПРІ НАНУ
Витоки педагогічної майстерності Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка ISSN (Print) 2045-146X 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет ISSN (Print) 1997-9266
ISSN (On-line) 1997-9274
13.07.2015

Категорія "В"
РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка - 04.07.2014

Категорія "В"
Polska Bibliografia Naukowa, Перелік наукових видань (Росія), РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» Приватний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» ISSN (Print) 2222-5501 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal Житомирський державний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2076-6173 21.12.2015

Категорія "В"
РІНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, CiteFactor та Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Запорізького національного університету (Серія: педагогічні науки) ДВНЗ «Запорізький національний університет» - 12.05.2015

Категорія "В"
IIJIF, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 2309-8082 21.12.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, CEJSH, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія» Київський національний лінгвістичний університет ISSN (Print) 2412-9283
ISSN (On-line) 2518-1408
15.03.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка» Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 1728-2322 11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ISSN (Print) 1995-0519
ISSN (On-line) 2072-8263
18.12.2018

Категорія "Б"
Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Index Copernicus, Polish Scholarly Bibliography, Infobase Index, Inspec, Open Academic Journals Index, Google Scholar, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, РБД "Україніка наукова"
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ISSN (Print) 2227-2844 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ISSN (Print) 2078-4643 07.10.2015

Категорія "В"
Ulrich's periodicals directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія педагогічнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2078-5526 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія Національний авіаційний університет ISSN (Print) 2411-264Х 13.03.2017

Категорія "В"
Simle Search Metadata (SSM), Elibrary.ru, Scientific and Technical Library of the NAU, WorldCat (OAIster), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (серія: педагогічні науки) Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ISSN (Print) 2518-7465 07.05.2019

Категорія "В"
 
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Педагогічні науки») ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ISSN (Print) 2218-7650 22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 0453-8048 11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 2227-8877 11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету (серія: педагогічні науки) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ISSN (Print) 2076-586Х 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка (серія: педагогічні науки) Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка - 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт) Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка ISSN (Print) 2518-7465 11.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Всеукраинский научно-практический журнал «Директор школы, лицея, гимназии». All Ukrainian scientific-practical magazine Principal of School Liceum Gymnasium Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація «Всеукраїнський центр сприяння суспільному розвиткуімені Миколи Пирогова» - 06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» - 10.10.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гірська школа Українських Карпат ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ISSN (Print) 1994-4845
ISSN (On-line) 2415-7147
25.01.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманізація навчально-виховного процесу ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» - 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ISSN (Print) 2308-5126 07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Духовність особистості: методологія, теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ISSN (Print) 2220-6310 28.12.2017

Категорія "В"
Index Copernicus International, OAJI, Ulrich’s Periodical Directory, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Естетика і етика педагогічної дії Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Полтавський національний педагогічний університет В. Г. Короленко ISSN (Print) 2226-4051 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Європейські педагогічні студії Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, громадянин України - Андрущенко В.П. - 22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди ISSN (Print) 2312-1548
ISSN (On-line) 2312-8801
21.12.2015

Категорія "В"
Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, ERIH PLUS, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць /педагогічні науки/Херсонський державний університет - 09.03.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського Міністерства оборони України - 14.02.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки АПН України ISSN (Print) 2309-9763 21.12.2015

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні» Рівненський державний гуманітарний університет ISSN (Print) 2411-4553 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Теорія і методика хортингу» Інститут проблем виховання НАПН України, Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація хортингу» ISSN (Print) 2410-5317 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка - 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 2307-4507 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2307-4906 15.10.2019

Категорія "Б"
CrossRef; Google Scholar; Index Copernicus; WorldCat; Українська науково-освітня мережа УРАН; РБД «Україніка наукова»; Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» - 22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Здоров’я, спорт, реабілітація Здоровье, спорт, реабилитация Health, sport, rehabilitation Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди ISSN (Print) 2520-2677
ISSN (On-line) 2520-2685
04.04.2018

Категорія "Б"
ROAD, Index Copernicus, Open AIRE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерні та освітні технології Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ISSN (Print) 2307-9770 07.11.2018

Категорія «Б»
Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інноваційна педагогіка Innovate Pedagogy ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» ISSN (Print) 2311-5491 04.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Іноземні мови Київський національний лінгвістичний університет, ТОВ «Видавництво «Ленвіт» ISSN (Print) 1817-8510 15.03.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційні технології і засоби навчання Информационные технологии и средства обучения Informational Technologies and Learning Tools Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» ISSN (Print) 2076-8184 18.12.2018

Категорія "А"
Україніка наукова, eLibrary.ru, Index Copernicus, African Quality Centre for Journals, Universal Impact Factor, CiteFactor, Directory of Open Access Journals, Academic Journals Database, Directory Of Research Journal Indexing, BASE, Journals for Free, OneSearch, PBN Polska Bibliografia Naukowa, Sjournals Index, WorldCat, ULRICHSWEB, Electronic Journals Index, NewJour, Journal finder, Petra Christian University Journal Directory, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційні технології в освіті Информационные технологии в образовании Information Technologes in Education Херсонський державний університет, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ISSN (Print) 1998-6939 ISSN (On-line) 2306-1707 13.07.2015

Категорія "В"
Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, CrossRef, РІНЦ, Index Copernicus International S.A., РБД "Україніка наукова", Universal Impact Factor, CiteFactor, Directory Of Research, Journal Indexing, Google Scholar, Advanced Sciences Index (ASI), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polska Bibliografia Naukowa, InfoBase Index, Electronic Journals Library, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історико-педагогічний альманах Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2307-4833 06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютер у школі та сім’ї Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ «Редакція науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї» ISSN (Print) 2307-9851 29.09.2014

Категорія "В"
РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2313-2094 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Медична освіта ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ДВНЗ «Ужгородський національний університет» ISSN (Print) 1681-2751
ISSN (On-line) 2414-5998
24.10.2017

Категорія "В"
CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, JournalTOCs, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мистецтво та освіта Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України ISSN (Print) 2308-8885 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент ПВНЗ «Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі» - 29.12.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Молодь і ринок Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2308-4634 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика Національна академія педагогічних наук України, Інститут психологіїім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України ISSN (Print) 2309-3935 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука і освіта ДЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського» ISSN (Print) 2311-8366 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукова скарбниця освіти Донеччини Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Донецький національний університет - 29.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукове сходження ScienceRise ПП «Технологічний центр», Харківська медична академія післядипломної освіти, Національний фармацевтичний університет, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ISSN (Print) 2313-8416 ISSN (On-line) 2313-6286 21.12.2015

Категорія "В"
IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities Ізмаїльський державний гуманітарний університет - 10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Інститут професійно-технічної освіти НАПН України ISSN (Print) 2223-5752 10.10.2013

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка (Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка) Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка) - 04.07.2014 (зі змінами від 21.12.15 № 1328)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки Научный вестник Летной академии. Серия: Педагогические науки Scientific Bulletin of Flight Academy. Section of Pedagogical Sciences Національний авіаційний університет ISSN (Print) 2522-1477 04.04.2018

Категорія "В"
УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ISSN (Print) 2219-5203 07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ISSN (Print) 2078-2128 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» Мукачівський державний університет ISSN (Print) 2413-3329 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія Національний університет біоресурсів і природокористування України ISSN (Print) 2222-8624
ISSN (On-line) 2413-5321
12.05.2015

Категорія "В"
Polska Bibliografia Naukowa, eLIBRARY, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського» - 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (педагогічні науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 1729-360X 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» - 09.03.2016

Категорія "В"
РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Компютерно-орієнтовані системи навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2311-2220 07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. (Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 07.10.2015 (зі змінами від 09.03.2016 № 241)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практикиНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ISSN (Print) 2310-0893 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2311-5491 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2519-4623 22.12.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у вищій і середній школі Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки (серія педагогічні та історичні науки) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Бердянський державний педагогічний університет - 18.12.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ISSN (Print) 2415-7872
ISSN (On-line) 2415-7880
07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки кафедри педагогіки. Научные записки кафедры педагогики. Scientific notes of the pedagogical department Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради ISSN (Print) 2074-8167 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя - 07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ISSN (Print) 2311-6382
ISSN (On-line) 2415-3605
15.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Research Bible,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та інші
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 25.01.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці(серія: педагогіка) Чорноморський державний університет імені Петра Могили ISSN (Print) 2311-0287 21.12.2015

Категорія "В"
Ulrisch's Periodicals Directory, РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» ISSN (Print) 2077-6780 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), Благодійний фонд імені Антона Макаренка ISSN (Print) 1609-8595
ISSN (On-line) 2412-0774
06.03.2015

Категорія "В"
Index Copernicus, РИНЦ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нова педагогічна думка Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Рівненський державний гуманітарний університет - 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Новий колегіум Новый коллегиум New collegium Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди ISSN (Print) 1562-529X 04.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нові технології навчання ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»   24.10.2017

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Обрії Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України ISSN (Print) 2308-6386 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – Науково-методичний збірник. –Київ Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України ISSN (Print) 2313-4011 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта та педагогічна наука. Education and Pedagogical Sciences ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ISSN (Print) 2227-2747
ISSN (On-line) 2227-281Х
04.07.2014

Категорія "В"
Ulrich’s Periodicals Directory, РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта та розвиток обдарованої особистості Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України - 04.07.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітній дискурс: збірник наукових праць Образовательный дискурс: сборник научных трудов Ausbildungs diskurs: sammlung der wissenschaftlichen werke Dyskurs edukacyjny: zbior prac naukowych Le discours educative: Recueil des travaux scientifiques ПП «Видавництво «Гілея», Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2522-9699
ISSN (On-line) 2616-5007
04.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітній простір України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітологія/Oświatologia Київський університет імені Бориса Грінченка ISSN (Print) 2226-3012
ISSN (On-line) 2412-124X
04.07.2014

Категорія "В"
Index Copernicus, РИНЦ, InfoBase Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Особлива дитина: навчання і виховання Exceptional child: teaching and upbringing Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса» ISSN (Print) 2312-2781 21.12.2015

Категорія "В"
International Scientific Indexing, The Global Impact Factor, Journal Index , Academic Search Premier, ERIHPlus, EBSCO Education Source, Index Copernicus, MIAR, ResearchBib, WorldCat, Citefactor, Google scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогіка безпеки Вінницький національний технічний університет ISSN (Print) 2524-1079
ISSN (On-line) 2524-1087
28.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогіка та психологія Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди - 29.12.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах Класичний приватний університет ISSN (Print) 1992-5786 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. Сковороди ISSN (Print) 1818-9172
ISSN (On-line) 1818-9210
06.11.2014

Категорія "В"
Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)]; DOAJ; ROAD; ERICH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences); WorldCat; SHERPA/RoMEO; Open Science Directory (EBSCO information services); PBN (Polish Scholarly Bibliography); INDEX COPERNICUS; РИНЦ; Киберленинка, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка - 13.07.2015

Категорія "В"
Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічна теорія і практика ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Вища школа бізнесу у Домброві Гурнічій (Польща), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ISSN (Print) 2219-438X 24.10.2017

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічний альманах Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради - 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічний дискурс Інститут педагогіки АПН України,Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ISSN (Print) 2309-9127
ISSN (On-line) 2313-8769
06.03.2015

Категорія "В"
Research Bible, Universal Impact Factor, CiteFactor, OAJI, РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічний процес: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка ISSN (Print) 2078-1687
ISSN (On-line) 2412-0154
06.03.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічний часопис Волині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки - 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи Інститут обдарованої дитини НАПН України - 29.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічні науки Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка ISSN (Print) 2075-1478 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка ISSN (Print) 2312-5993 07.10.2015

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порівняльна професійна педагогіка Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Хмельницький національний університет ISSN (On-line) 2353-9518 28.12.2017

Категорія "В"
Cabell’s Directory, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Microsoft Academic Search, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порівняльно-педагогічні студії Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2306-5532
ISSN (On-line) 2312-1904
13.07.2015

Категорія "Б"
CiteFactor (Academic Scientific Journals); Directory of Research Journals Indexing; Universal Impact Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми інженерно-педагогічної освіти Українська інженерно-педагогічна академія ISSN (Print) 2074-8922 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РІНЦ, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory
Проблеми освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»   24.10.2017

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми підготовки сучасного вчителя Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2307-4914 15.10.2019

Категорія "Б"
CrossRef , Index Copernicus, WorldCat, УРАН, РБД «Україніка наукова», BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми сучасного підручника Проблемы современного учебника Problems of a Modern Textbook (Проблеми сучасного підручника) Інститут педагогіки НАПН України ISSN (Print) 2411-1309 17.01.2014 (зі змінами від 29.09.14 № 1081)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Професійна освіта: методологія, теорія та технології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ISSN (Print) 2415-3729
ISSN (On-line) 2415-3737
09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Професійна освіта: проблеми і перспективи Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» ISSN (Print) 2411-6238
ISSN (On-line) 2411-3425
10.10.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» ISSN (Print) 978-966-7 04.07.2014


Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ISSN (Print) 2307-4922 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Рідна школа Міністерство освіти і науки України ISSN (Print) 0131-6788 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціальна педагогіка: теорія та практика ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ISSN (Print) 1817-3764 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - 21.12.2015 (зі змінами від 24.10.17 № 1413)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Інститут проблем виховання НАПН України ISSN (Print) 2308-3778
ISSN (On-line) 2411-0361
12.05.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, ERIH PLUS, CiteFactor, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретичні питання культури, освіти та виховання Київський національний лінгвістичний університет - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретична і дидактична філологія (серія: педагогіка) ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ISSN (Print) 2309-1517
ISSN (On-line) 2415-3656
16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія і практика управління соціальними системами Теория и практика управления социальными системами Practice of Social Systems Management Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ISSN (Print) 2078-7782 09.03.2016

Категорія "В"
Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія та методика навчання та виховання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди ISSN (Print) 2312-0657
ISSN (On-line) 2312-8046
12.05.2015

Категорія "В"
Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія та методика фізичного виховання ТОВ «ОВС» ISSN (Print) 1993-7989
ISSN (On-line) 1993-7997
15.10.2019

Категорія "Б"
DOAJ, Crossref, ROAD, WorldCat, EBSCO, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українська полоністика Житомирський державний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2220-4555 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український педагогічний журнал Украинский педагогический журнал Ukrainian Educational Journal Інститут педагогіки НАПН України ISSN (Print) 2411-1317
ISSN (On-line) 2411-7420
07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. Сковороди ISSN (Print) 2075-5279
ISSN (On-line) 2223-2125
06.11.2014

Категорія "В"
Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)]; CAB Abstract; DOAJ; ROAD; ERICH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences); WorldCat; SHERPA/RoMEO; Open Science Directory (EBSCO information services); PBN (Polish Scholarly Bibliography); Scilit (A database of scientific & scholarly literature); Index Copernicus; РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), BASE; Academic Journals Database; CORE; OAJI (Open Academic Journals Index); AcademicKeys; academia.edu
Фізико-математична освіта Physics and mathematics education Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ISSN (Print) 2413-1571
ISSN (On-line) 2413-158X
18.12.2018

Категорія "Б"
CiteFactor, Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa, Research Bible, DAIJ, InfoBase Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та інші
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 2220-7481
ISSN (On-line) 2410-2156
12.05.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, eLIBRARY (РІНЦ), Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, РБД "Україніка наукова", Cite Factor, Universal Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, International Committee of Medical Journal Editors, Research Bible, International Scientific Indexing, Information Matrix for the Analysis of Journals, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)