Денна форма навчання

волшебные страны нашего мира

Денна форма навчання є основною формою здобуття певного рівня освіти.
Включає в себе лекції, практичні та семінарські заняття, консультації.

Страны старого света