Кафедра менеджменту, фінансів та інформаційних технологій

КУТ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
В.о. завідувача кафедрою менеджменту, фінансів та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

англ.: Vasyl Kut

E-mail: vasilij.kut@uzhnu.edu.ua; kut.vasyl81@gmail.com
Ідентифікатори автора:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=X5CgHvEAAAAJ&hl=ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5267-331X
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198358544

 

ЛУГОШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
заступник завідувача кафедри менеджменту, фінансів та інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор

англ.: Luhosh Larysa

E-mail: arol777@gmail.com
Публікації викладача.

Ідентифікатори автора:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6475-6091
SCOPUS: https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b225107-1288.pdf

 

МОЛДАВЧУК РОМАН ІЛЛІЧ
доктор економічних наук, професор

англ.: Moldavchuk Roman

E-mail: brooman1@ukr.net
Публікації викладача.

 

МАЦОЛА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
доктор економічних наук, професор

англ.: Matsola Vasil

E-mail: kovaleva.olesja86@gmail.com
Публікації викладача.

 

БРІТЧЕНКО ІГОР ГЕННАДІЙОВИЧ
доктор економічних наук, професор

англ.: Britchenko Igor

E-mail: ibritchenko@gmail.com
Ідентифікатори автора:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8YmCOZYAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9196-8740
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56891643900
Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/H-9866-2018/

 

МАДЯР ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
кандидат економічних наук, доцент

англ.: Madyar Olʹha

E-mail: madarola@ukr.net
Публікації викладача.

 

БІЛАНИЧ ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА
кандидат економічних наук, доцент
 

англ.: Lyudmyla Bilanych

E-mail: lbilanych.kau@gmail.com
Ідентифікатори автора:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=keqz_6AAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79opZJX7wgBGDH9FJGT_2BKuOH8A9eg

 

ГОРВАТ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
старший викладач кафедри

англ.: Horvat Tetyana

E-mail: vona2004@ukr.net
Публікації викладача.

 

ІГНАТКО МАРІЯ ІВАНІВНА
старший викладач кафедри 

англ.: Mariia Ihnatko

E-mail: mariiaihnatko@gmail.com
Ідентифікатори автора:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yz2Ypi8AAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4230-4761

 

Кафедра менеджменту, фінансів та інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ступень вищої освіти «бакалавр» та «магістр», здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов у професійній діяльності в фінансовій, банківській сфері та страхуванні з урахуванням вимог до соціально важливих якостей та професійних компетентностей фахівця.

Інфо-центр кафедри менеджменту
Освітньо-професійна програма
Навчальні плани
Навчально-методичне забезпечення
Лекції та практичне завдання
Програма комплексного іспиту
Рецензії на освітньо-професійну програму
Програма навчальної та виробничої практики
Вимоги до написання випускних кваліфікаційних робіт (проєктів)
Вимоги до написання курсових та рефератів